Team - Videreutvikle tjeneste / Java

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-09-2558
Published: 29.09.2021

Leveransen består i å videreutvikle FINT- tjenesten ut fra kundenes behov. Beskrivelse av FINT finnes her fintlabs.no. Dette vil bl.a. være å utvide informasjonsmodellen ved behov, etablere nye tjenester og forvalte eksisterende løsninger.

I første omgang er det spesielt to områder som vi har behov for ressurser til:

  1. Arkivering av informasjon som oppstår i fylkeskommunenes skjemaløsninger. Her skal informasjonen som brukeren legger inn i et digitalt skjema arkiveres i fylkeskommunenes arkivsystem. I den forbindelse skal det opprettes en sak og dokumenter tilknyttes saken.
  2. Skalering av FINTs kjerneprogramvare. I dag er løsningen en singel tenant løsning. Det er behov for å re-designe løsningen til en multi-tenant løsning på grunn av sterk økning i bruken.

Det vil være behov for å bistå kundene ved etablering av disse tjenestene.

Kompetansebehov:

  • God kunnskap om arkivering i offentlig sektor
  • Gode evner/erfaring knyttet til programvare arkitektur
  • Gode Java og Spring Boot kunnskaper
  • God erfaring med infrastrukturkomponenter som Jenkins, Kubernetes og Azure
  • Gode samarbeidsevner
  • Vant med og trives med å jobbe i distribuerte team

Required skills:
Java Spring Boot Jenkins Kubernetes Azure

Competence area

Architecture, Development, Infrastructure

Location

Porsgrunn

Workload

100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00