Team - Videreutvikle tjeneste / Java

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-09-2558
Published: 29.09.2021

Leveransen består i å videreutvikle FINT- tjenesten ut fra kundenes behov. Beskrivelse av FINT finnes her fintlabs.no. Dette vil bl.a. være å utvide informasjonsmodellen ved behov, etablere nye tjenester og forvalte eksisterende løsninger.

I første omgang er det spesielt to områder som vi har behov for ressurser til:

  1. Arkivering av informasjon som oppstår i fylkeskommunenes skjemaløsninger. Her skal informasjonen som brukeren legger inn i et digitalt skjema arkiveres i fylkeskommunenes arkivsystem. I den forbindelse skal det opprettes en sak og dokumenter tilknyttes saken.
  2. Skalering av FINTs kjerneprogramvare. I dag er løsningen en singel tenant løsning. Det er behov for å re-designe løsningen til en multi-tenant løsning på grunn av sterk økning i bruken.

Det vil være behov for å bistå kundene ved etablering av disse tjenestene.

Kompetansebehov:

  • God kunnskap om arkivering i offentlig sektor
  • Gode evner/erfaring knyttet til programvare arkitektur
  • Gode Java og Spring Boot kunnskaper
  • God erfaring med infrastrukturkomponenter som Jenkins, Kubernetes og Azure
  • Gode samarbeidsevner
  • Vant med og trives med å jobbe i distribuerte team

Required skills:
Java Spring Boot Jenkins Kubernetes Azure

Competence area

Architecture, Development, Infrastructure

Location

Porsgrunn

Workload

100%

Startdate

01.11.2021

Enddate

31.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Ansible konsulent

Request ID: 22-01-9465 Published: 2022-01-14

NHN er i gang med å etablere en løsning basert på Cisco SD-WAN (Viptela). Teamet som arbeider med dette sitter primært i Tromsø og jobber til daglig med tilknytninger til helsenettet. Løsningen som etableres skal leveres til aktører i hele helsesektoren. Her er det viktig å ende opp med et robust produkt som har kort leveringstid og lav grad av feil. For å oppnå dette vil vi automatisere løsningen i så stor grad som mulig. I Cisco SD-WAN har vi sentrale komponenter (vManage) som administrerer a......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote (Tromsø)
Workload
420hours
Startdate
2022-02-01
Enddate
2022-04-29
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 21-01-2022 11:00

Samfunnsmedisiner - TISK

Request ID: 22-01-6775 Published: 2022-01-14

Helsedirektoratet har hatt en betydelig økning i arbeidsbyrden i forbindelse med den løpende håndteringen av Covid-19 pandemien. Konsulenten skal delta i smittevernteamet som jobber med løpende utredning og beslutninger rundt Covid-19 relaterte problemstillinger, spesielt med TISK (Testing, Isolasjon, Sporing, Karantene) arbeid. Det innebærer å møte en stor mengde daglige henvendelser som krever raske svar på komplekse medisinske og smittevernfaglige problemstillinger. En stor del av spørsmålen......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-02-14
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-01-2022 11:00