.NET Utviklingsressurser – Samhandlingsplattformen

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-09-7309
Published: 01.09.2021

Divisjon Samhandlingsplattform realiserer en teknisk plattform for digital samhandling i helsesektoren, og består av tjenester som muliggjør digital kommunikasjon mellom aktører i helsesektoren, samt informasjonstjenester der aktører i helsesektoren konsumerer data fra flere ulike API’er.

Samhandlingsplattformen realiseres av ulike leveranseteam som har ansvar for ulike deler av plattformen. Leveranseteamene er autonome, hvilket innebærer at de har kompetanse og kapasitet til å ivareta design, utvikling, test og forvaltning av de applikasjonene de har ansvar for. Applikasjonene skal kjøres i kontainere på NHNs private skyplattform (VMware Cloud Foundation), og vi benytter VMware Tanzu Kubernetes som orkestreringsplattform. Vi praktiserer smidig utvikling for alle leveranseteam, basert på Large Scale Scrum (LESS, https://less.works/).

Vi har behov for ekstra kapasitet til vårt Team Plattform for å realisere grunnleggende funksjoner for å kunne publisere og forvalte informasjonstjenester og APIer på vår private skyplattform, herunder:

 • Automatisert bygging og deployment på Kubernetes
 • Publisering av APIer på API Gateway
 • Sikring og monitorering av APIer (Autentisering og autorisasjon, API Gateway, logging, monitorering)
 • Generering og publisering av API-dokumentasjon via API-katalog til utviklerportal

Minimumskrav (absolutte krav) til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles):

 • Generelt god kompetanse på og erfaring med softwareutvikling på .NET 4.5 / .NET Core
 • Erfaring med følgende spesifikke komponenter/ teknologier:
  • Docker kontainere og deploy på Kubernetes orkestreringsplattform
  • Erfaring med verktøy og "best practice" for automatisert bygging og deployment
  • Erfaring med kontinuerlig utvikling og deploy (CI/CD)
  • Kompetanse på sikring av informasjonstjenester (OWASP, OAuth, o.l)
 • Erfaring med utvikling av REST-baserte API
 • Ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk og/eller engelsk språk
 • Ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
 • Erfaring med og/eller kunnskap om utvikling i team basert på smidige prinsipper

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering):

 • Kompetanse på API-gateway komponenter
 • Kompetanse og erfaring med service-mesh teknologier som f.eks. ISTIO
 • Kunnskap om skybasert arkitektur
 • Kompetanse på FHIR-baserte API

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
.NET .Net Core Docker CI/CD REST API

Desired skills:
ISTIO FHIR-baserte API

Competence area

Development

Location

Remote(Trondheim)

Workload

100%

Startdate

01.10.2021

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Digitalisering av Rollespill

Request ID: 21-09-6856 Published: 2021-09-27

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestandarder og åpne løsninger, hvor Kunden selv kan pro......

Competence area
E learning
Location
Bergen
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 08-10-2021 16:00

Systemingeniører

Request ID: 21-09-5262 Published: 2021-09-24

NRK Mediehåndtering og publisering har et team som drifter NRK sitt “Media Asset Management” (MAM). Vi trenger en til to erfarne systemingeniører i et 100% engasjement frem til 31.12.2021. Teamet har en del oppgaver som venter i «backlog» og trenger hjelp til å ta unna disse i et raskere tempo enn hva som har vært mulig frem til nå. Innleide konsulent(er) vil inngå som del av Mediehåndtering og publiserings MAM–teamet. Det er ønskelig med høy grad av selvstendighet. Vi legger spesiell vekt på......

Competence area
Development, Infrastructure
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 01-10-2021 14:00