Request ID: 22-01-9465
Published: 14.01.2022

NHN er i gang med å etablere en løsning basert på Cisco SD-WAN (Viptela). Teamet som arbeider med dette sitter primært i Tromsø og jobber til daglig med tilknytninger til helsenettet.

Løsningen som etableres skal leveres til aktører i hele helsesektoren. Her er det viktig å ende opp med et robust produkt som har kort leveringstid og lav grad av feil. For å oppnå dette vil vi automatisere løsningen i så stor grad som mulig.

I Cisco SD-WAN har vi sentrale komponenter (vManage) som administrerer alt kundeutstyret. Vi har flere andre verktøy for tilknytnings- og utstyrsregistrering, men ingen sentral løsning som kan fasilitere automasjon mellom systemene. Her ser vi for oss at Ansible er et godt rammeverk for å bygge denne sentrale automasjonsløsningen.

I vår initielle kartlegging og planleggingsfase har vi et behov for å tilegne oss kompetanse på Ansible. Konsulenten skal bistå i et team hvor vi allerede har en ressurs med grunnleggende Ansible-kompetanse og grunnleggende kompetanse innen fagfeltet (Cisco DevNet Associate). De øvrige ressursene i teamet har høy nettverkskompetanse, men lav Ansible-kompetanse.

Det forventes at konsulenten(e) skal jobbe både sammen med teamet og selvstendig. Daglige oppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Bidra i det helhetlige designarbeidet
 • Benytte og tilpasse eksisterende Ansible-kode
 • Utvikle ny Ansible-kode
 • Opplæring/kursing av de øvrige ansatte i teamet. Dette ønskes todelt:
  • Del 1: Generell kompetanseheving i Ansible
  • Del 2: Innføring i automasjonsløsningen som er produsert
  • Vi ser for oss et opplæringsløp som går over hele perioden med oppgavebasert opplæring overfor teamet

Absolutte krav

 • Konsulenten(e) skal ha kompetanse og erfaring ved bruk av Ansible til nettverksautomasjon.
 • Konsulenten(e) skal ha erfaring med design av helhetlige automasjonssystemer innen datanettverk

Evalueringskrav

 • Erfaring med Cisco SD-WAN (Viptela)
 • Erfaring med Python 3
 • Erfaring med opplæring i Ansible rettet mot nettverk

Det forventes at arbeidet gjøres remote. Det kan bli behov for fysisk oppmøte i Tromsø. Dette vil avtales nærmere.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Ansible Cisco SD-WAN (Viptela) Python 3

Competence area

Infrastructure

Location

Remote (Tromsø)

Workload

420 hours

Startdate

01.02.2022

Enddate

29.04.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00