Løsningsansvarlig - Skyavtaler

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-09-4499
Published: 06.09.2021

Seksjon produksjonsoppfølging består av 11 ansatte som har ansvar for oppfølging av løsningene som leveres fra avdeling Nasjonale driftsløsninger. Rollen er bindeleddet mellom utvikling, drift, leverandør og kunde, for flere nasjonale IT-løsninger i offentlig helsesektor. Man vil i det daglige jobbe tett sammen med andre med ansvar for drift/forvaltning av løsningene.

Løsningsansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre helhetlig og langsiktig styring av sine driftsløsninger. Man er ansvarlig for å videreutvikle løsningen etter oppdrag fra ekstern eller intern tjeneste eier, og i samråd med driftsteam og leverandører. Tett oppfølging av avtaler, økonomi, fakturering og rapportering på tjenestenivå.

I rollen som løsningsansvarlig for løsninger knyttet til Helseanalyseplattformen ser vi spesifikt etter noen med kunnskap og konkret erfaring med oppfølging av skyavtaler. Her vil løsningsansvarlig fungere som et ansvarlig bindeledd mellom vår leverandør og samarbeidspartner på skyløsning og avdeling Helseanalyseplattformen (HAP) som eier av løsningen. Det daglige operative ansvaret vil ligge i rollen.

Løsningsansvarlig vil ha en proaktiv rolle og følger opp skyleveransen/avtalen ift våre behov, ("eie" skyavtalen inkl endringshåndtering på vegne av HAP). Rollen vil være mottager av endringsrapporter, logganalyse, innspill rundt teknisk gjeld, behov for patching osv. fra leverandør, og være den som bestiller tilleggstjenester knyttet til drift/forvaltning. Samt være bindeledd inn mot avd HAP ift anbefalinger, feil klassifisering/håndtering etc. med en tydelig kontaktflate mot produkt, sikkerhet etc. i avdelingen

Andre oppgaver kan tilkomme underveis i oppdraget.

Absolutte krav

 • God kunnskap om skyavtaler og mekanismene som ligger i dem, kunne analysere konsekvenser mht skykostnander (og besparelser) ved ny funksjonalitet/endrede bruksmønstre
 • Vant til å håndtere store og profesjonelle leverandører
 • Konsulentene skal ha kompetanse og minimum 2 års relevant erfaring fra lignende oppdrag
 • Utdanning innenfor IT, minimum bachelornivå.
 • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk

Evalueringskrav

 • Erfaring som teknisk prosjektleder, testleder eller andre lignende roller som krever god teknisk forståelse kombinert med et operativt ansvar for resultatet.
 • Det er en fordel med erfaring fra helsesektoren.
 • Erfaring med økonomioppfølging, fakturering
 • Erfaring med tjenestenivårapportering
 • Erfaring/kompetanse innen avtaleforvaltning
 • Erfaring med Confluence, Jira, TFS

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Remote (Trondheim)

Workload

100%

Startdate

15.10.2021

Enddate

31.03.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 2021-10-21

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til in......

Competence area
Architecture
Location
Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø
Workload
100%
Startdate
2021-12-01
Enddate
2022-04-01
Can prolong
Languages
Apply before: 03-11-2021 11:00

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 2021-10-20

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til sam......

Competence area
Development, Security
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2021-11-22
Enddate
2022-12-31
Languages
Norsk og Engelsk
Apply before: 02-11-2021 15:00