Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-10-6005
Published: 21.10.2021

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering.

Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til informasjon- og applikasjonstjenestene (systemene) som skal understøtte arbeidsprosessene og vi mangler systematikken rundt informasjon og informasjonsflyt mellom ulike prosesser og systemer. I dagens situasjon er også systemstøtten svak eller mangelfull som gjør at en del av prosessene utføres svært manuelt.

Vi har behov for en arkitekt som kan drive gjennom en kartlegging som gjør oss i stand til gradvis å effektivisere og øke kvaliteten på våre tjenesteleveranser. Vi ser for oss en oversikt der det kommer tydelig fram hvilket behov vi har for å utvikle både prosessene og systemene, og at det skal være mulig å prioritere tiltak for å gjennomføre en gradvis forbedring. Vi foretrekker å fokusere på en to-be tilstand, men ser også nødvendigheten av en kartlegging av as-is situasjonen for å evne å nå framtidssituasjonen.

Absolutte krav

  • Konsulenten skal ha minimum 3-5 års erfaring med å analysere og strukturere behov li tråd med våre behov.
  • Konsulenten skal ha minimum 3-5 års erfaring med utforming av målbilder og veikart
  • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk
  • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav

  • Erfaring med å kartlegge sammenhengen mellom verdikjede, prosess og informasjons- og applikasjonstjenester
  • Kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
  • Erfaring fra telekombransjen eller bransjer med liknende verdikjeder
  • Erfaring fra tilsvarende oppdrag
  • Relevant utdannelse, kurs, sertifisering, eksempelvis TOGAF, Archimate og BPMN.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Architecture

Location

Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø

Workload

100%

Startdate

01.12.2021

Enddate

01.04.2022

Option to prolong

Languages

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00