Request ID: 20-11-5144
Published: 27.11.2020

Vi er ute etter en junior backend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, administrasjonsverktøy og ny funksjonalitet i RuterBestilling. 

Konsulenten vil være med på å videreutvikle og forbedre eksisterende applikasjoner og backend i tillegg til å bygge nye systemer der det trengs. Det vil være stort fokus på å bygge tjenester tilrettelagt for brukere med spesielle behov. 

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger (graden av kravoppfyllelse vil ha relevans ved evaluering av tildelingskriterier Kvalitet).: 

Det er junior utvikler som søkes og erfaring ut over 3 år gir ingen ekstra poeng under evaluering. 

 • Høyere relevant utdannelse innen IT. Erfaring og sertifiseringer kan kompensere for manglende formell utdanning 
 • Erfaring med å jobbe i smidige team  
 • Erfaring med Node/Typescript/Javascript og ha utviklet systemer med en eller flere av disse teknologiene 
 • Kjennskap til React/React Native er en fordel  
 • Erfaring med SQL-databaser som MySQL og MSSQL 
 • Erfaring med skytjenester som Google Cloud eller AWS 
 • Kjennskap til CD/CI (Hos oss bruker vi Bitrise) inkludert test og kvalitetssikring som en del av disse prosessene 
 • Erfaring med testdrevet utvikling 
 • Erfaring med å etablere arkitektur for REST-apier med fokus på skalerbarhet og videreutvikling 
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1 , Engelsk minimum nivå B2 

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • Bransjeerfaring fra transport, kollektivtrafikk eller distribusjon er en fordel  

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til: 

 • Erfaring med datavarehus kan telle positivt 
 • Kjennskap til meldingskøer som for eksempel Kafka kan telle positivt 

Personlige egenskaper 

Ved referansesjekk vil vi spørre om erfaring på følgende områder 

 • Rask til å sette seg inn i og forstå komplekse problemstillinger 
 • Løsningsorientert og evne til å se og fokusere på målbildet 
 • Initiativrik og klar for å ta og få ansvar samt vise eierskap til produkt og tjenester 
 • Gode relasjonelle egenskaper og samarbeidsevner 
 • Jobber godt sammen med andre 
 • Fokusert på kvalitet på leveransen 

Engasjementet vil ha en varighet på 6 mnd. med mulighet for forlengelse på ytterligere 6 mnd. Utviklerne vil jobbe fra hjemmekontor så lenge smittesituasjonen for Covid-19 tilsier det og ellers i kundens lokaler. Det er ønskelig med oppstart så tidlig som mulig i januar 2021. 

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Node Typescript Javascript

Desired skills:
React React Native SQL-databaser Google Cloud AWS CD/CI REST

Competence area

Development

Location

Remote/Oslo

Workload

100%

Startdate

04.01.2021

Enddate

05.07.2021

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00