Request ID: 20-08-8162
Published: 2020-08-25

Dagens Backendløsning/system i NDLA omfatter NDLA sin editor, alle tjeneste APIene, og koblingen til Frontend, samt den tilhørende tekniske arkitekturen. Dette krever kontinuitet og leverandørstabilitet. På bakgrunn av dette planlegges det med en kontraktsperiode på opptil 5 år når NDLA nå skal inngå en ny kontrakt for Backend. 

Leverandøren skal utføre Backendutvikling som omhandler Kundes editor, alle ressurs- API'ene og koblingen til Frontend. Leverandøren skal også videreutvikle større delen av den tekniske arkitekturen. 

Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt med en leverandør som har spesialkompetanse på Backend. Herunder skal leverandøren videreutvikle de spesifiserte API’ene i tråd med NDLA sine behov og drifte kodebasen i henhold til NDLA sine krav om Public Cloud med så høy oppetid som mulig på en DevOps-prosess. Videre skal leverandøren utrede, og utbedre, feil som blir oppdaget gjennom drift, samt utføre arbeidsoppgaver for å implementere ønsket funksjonalitet som naturlig tilhører spesifisert område. 

Det er også ønskelig å etterhvert kunne inkludere og/eller ekskludere forvaltning av backend-API’er og mikrotjenester, som ikke er under aktiv utvikling til denne kontrakten. I dag vet vi at Forklaringstjenesten og Læringstitjenesten etterhvert skal ekskluderes, og det planlegges med å inngå egne kontrakter på de to i perioden høsten 2020/vinteren2020/2021. 

Kundens Krav

NDLA ønsker konsulenter med god og relevant dokumentert kompetanse, særlig med erfaring knyttet til tilsvarende løsninger som er spesifisert i denne beskrivelsen.

Tilbudte konsulenter forventes å ha følgende egenskaper:

  • kan forstå, presentere og forklare løsninger
  • kan lojalt slutte opp om NDLA sine retningslinjer, strategiske valg og løsninger
  • forstår forretningsbehov og omgjøre dem til praktiske løsninger
  • selvgående, men jobber samtidig godt i team og etter anerkjente prosesser
  • en overordnet og helhetlig forståelse innen områdets virke og løsninger
  • detaljkompetanse innenfor fagområdet (Backend) de er valgt til å dekke

Leverandør skal tilby 6 ressurser, hverken flere eller færre, til denne kontrakten og levere CV for disse. Relevant erfaring vektlegges høyere enn utdanning under evalueringen.

Av de 6 tilbudte ressursene skal det være minst en ressurs med teknisk arkitektkunnskap og minst en ressurs med teknisk forvaltningskunnskap, og det må fremkomme av CV/øvrig dokumentasjon at ressursen(e) har arbeidet på prosjekt(er) innen disse to områdene. Kunde aksepterer at én og samme ressurs ivaretar begge disse kompetanseområdene.

Teamet skal bestå av både junior- og seniorressurser. Leverandør skal angi hvem som er juniorkonsulent og hvem som er seniorkonsulent i tilbudet sitt.

Leverandør skal spesifisere 1 referanseoppdrag pr. tilbudt ressurs som er vurdert som relevant sett opp mot denne kontrakten, med utfyllende tekst som viser overføringsverdi til denne kontrakten. Omfang, herunder størrelsen og kompleksitet på løsningen, skal fremgå av referanseoppdraget.

Det skal altså i utgangspunktet inngis 6 referanseoppdrag totalt. Det er imidlertid ok at flere av ressursene bruker samme referanseoppdrag så lenge det fremkommer hvilken rolle den enkelte ressurs hadde.

Som en del av evalueringen, vil det kunne bli aktuelt å kontakte referanser.

Se vedlegg for for beskrivelse av bistanden.

Required skills:
Microservices

Competence area

Architecture, Development, Other

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-09-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder

Request ID: 20-09-4976 Published: 2020-09-30

Ruter søker en (1) konsulent i 100% stilling til Innkjøpsteamet. Konsulenten skal jobbe innenfor området Innkjøp med offentlige anskaffelser. Ruter gjennomfører regelmessig anskaffelser av produkter og tjenester som skal løse kundenes og organisasjonens behov. Det kan for eksempel være snakk om rammeavtaler eller enkelt tjenester, samt gjennomføring av minikonkurranser eller tilbudsforespørsler. Konsulentens rolle i ovennevnte anskaffelsesprosessene er å ivareta det overordnede perspektivet, sø......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-11-02
Enddate
2021-07-01
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: 13-10-2020 12:00

Enterprise Architect

Request ID: 20-09-6863 Published: 2020-09-30

We are searching for an Enterprise Architect for our customer in the telecom industry  Enterprise IT Architect and Technical Delivery Manager to lead and coordinate the design and delivery of IT solutions to support the roll-out of 5G SA across multiple markets. You will work in a matrix across country delivery organisations and functional departments in the customers IT departments. Ensuring architecture designs and delivery plans exist and are executed upon in all required dimensions and in p......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2020-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: 06-10-2020 12:00