4x BI utviklere

Log in or register to apply
Request ID: 22-08-6097
Published: 01.08.2022
Apply before: 16.08.2022 10:00
Share:

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største.

Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging, og for styring av tjenestene.

Registrenes nytteverdi skal økes ved mer oppdaterte, komplette og korrekte registerdata, med automatiserte prosesser for dataflyt, publisering og bruk for alle målgrupper. Datavarehusløsningen skal bidra til å kvalitetssikre våre data og understøtte en mest mulig effektiv arbeidsprosess fra mottak av data til publisering av informasjon til ulike målgrupper. Arbeidet skal blant annet resultere i løsninger som understøtter retting, videreutvikling og nyutvikling av løsninger basert på data fra NPR og KPR.

Nærmere beskrivelse av bistanden er beskrevet under Krav til kompetanse.

Andre arbeidsoppgaver kan også bli aktuelt.

Det er ønskelig å inngå avtale med inntil 4 konsulenter i inntil 100% stilling hver. Det åpnes for å inngå avtale med flere leverandører.

Oppdraget/leveransen/bistanden skal utføres i: Til denne anskaffelsen åpnes det for tilbud fra hele landet, som innebærer at arbeidet kan utføres remote. Det forutsettes imidlertid at reiser til Trondheim hvor avd. helseregistre har tilholdssted, må påregnes. Reise og opphold er ikke kostnader som kunden dekker og må betales av leverandør.

KRAV TIL KOMPETANSE

Til dette arbeidet har vi behov for bistand fra inntil 4 BI-utviklere. Konsulentene vil bli knyttet til vårt datavarehusteam, som har ansvar for utvikling og drift av våre analyseløsninger. Det er behov for at konsulentene kan bistå i arbeidet med datamodellering og løsningsarkitektur og tilbudte konsulenter må ha et ønske om å jobbe i pågående prosjekter. Det er ønskelig med selvgående og løsningsorienterte konsulenter med relevant arbeidserfaring.

Vi har stort fokus på sikkerhet og tiltak som kan forbedre arbeidsprosesser, kvalitet og brukeropplevelse. Det er forventet at konsulenter hos oss både er bidragsytere og pådrivere for disse prosessene. Vi jobber basert på Kimballs prinsipper, og tilbudte konsulent(er) må ha dokumentert kompetanse på dette området. Det er nødvendig med bred erfaring rundt datamodellering, og en fordel med kompetanse på data vault 2.0. Tilbudte konsulenter må vise til erfaring med Microsoft SQL Server, SSIS og SSAS som er sentrale verktøy for vår løsning i dag. Vi ber om at erfaring som BI-utvikler oppgis, og vi vil foretrekke konsulenter med mer enn 2 års erfaring rundt BI-arbeid. Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV-er.

De konkrete kravene står i tabellen under.

Required skills:
BI SQL Azure

Desired skills:
Visual Studio

Attached document(s):
Leverandørens Besvarelse
Apply

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

01.09.2022

Enddate

31.08.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00