Team: Brukeropplevelse og bruksutvikling

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-06-2405
Published: 29.06.2022

NDLA har behov både for langsiktig arbeid med større utviklingsprosjekt, for kontinuerlig vedlikehold og for bistand til mindre oppgaver. Vi ønsker å utvikle NDLAs brukergrensesnitt og innhold kontinuerlig og i tråd med brukernes behov. Vi ser for oss et team som består av to designressurser hvorav minst en er senior og to utviklerressurser hvorav minst en er senior, men er åpne for andre forslag på teamsammensetninger i tilbud. I tillegg har vi behov for ressurser med kompetanse innen måling og analyse. Måling og analyse utgjør et viktig supplement til brukbarhetstester, brukertester, intervjuer og observasjoner i arbeidet med å sikre en best mulig brukeropplevelse.

Vi ønsker en leverandør med erfaring og ekspertise innen fagområdene. Leverandøren må kunne se de store linjene i våre behov og hjelpe oss å ta gode langsiktige valg som gir bedre brukeropplevelse. Per i dag ser brukerne våre på navigasjonen på ndla.no som utfordrende, og dette må vi endre på. Vi forventer at de som lager design og utvikler brukergrensesnittet, har erfaring med å bruke og analysere måledata i dette arbeidet.

Leverandøren skal kunne levere fra omkring 100 til 350 timer pr. måned. Enkelte måneder kan behovet være mindre enn det estimerte timetallet ovenfor. Oppdraget vil fortløpende bli regulert i omfang gjennom ukentlig dialog med ansvarlig/kontaktperson hos Kunde. Avtalens lengde er 2 år. Oppdragsgiver har rett til å forlenge avtalen i ytterligere 1 + 1 år, til sammen maksimalt 4 år.

Ta kontakt for mer informasjon om oppdraget.

Competence area

Design, Development

Location

Remote

Workload

100-350prmåned hours

Startdate

05.10.2022

Enddate

05.10.2024

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00