Grafisk designer

Log in or register to apply
Request ID: 22-07-5297
Published: 08.07.2022
Apply before: 19.08.2022 10:00
Share:

Brønnøysundregistrene har behov for en grafisk designer for å synliggjøre våre tjenester og vise sammenhenger mellom ulike prosjekter og tiltak, inkludert livshendelser på en bedre måte.

Brønnøysundregistrene er involvert i to av de syv livshendelsene; "Starte og drive en bedrift" og "Starte og drive en frivillig organisasjon". Innenfor livshendelsene er det en rekke tiltak som henger sammen. Vi ønsker å visualisere/fremstille grafisk hvordan tiltakene henger sammen og hvordan dette treffer brukeren.

De syv livshendelsene som regjeringen og KS prioriterer i arbeidet med å lage brukervennlige og sammenhengende tjenester er følgende:

 • Få barn
 • Alvorlig sykt barn
 • Miste og finne jobb
 • Ny i Norge
 • Starte og drive en bedrift
 • Dødsfall og arv
 • Starte og drive en frivillig organisasjon

Kompetansekrav til konsulentene

 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
 • God erfaring med grafisk design
 • Kompetanse på design/visualisering fra et helhetsperspektiv - hvordan det treffer brukeren.
  • Tilbyderen må dokumentere at konsulenten har utført oppdrag hvor dette er ivaretatt.
 • Erfaring med digitalisering av livshendelsene og utvikling av sammenhengende tjenester
 • Erfaring med innholds -og klarspråkarbeid
Attached document(s):
Leverandørens Besvarelse
Apply

Competence area

Design

Location

Remote

Workload

40-60%

Startdate

01.09.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00