Request ID: 21-02-6545
Published: 17.02.2021

Ved forvaltning og videreutvikling i vår kundes digitale tjenesteplattform, trenger kunden et team som har kompetanse og erfaring med Oracle SOA Suite 12c.

Oppgaver

 • Vedlikehold og forvaltning av integrasjonsløsninger
 • Operativ drift 
  • overvåking og varsling av eksisterende integrasjoner
  • kommunikasjon med forretning for avklaring av informasjonsflyt og evt feilsituasjoner
  • etablering og vedlikehold av dokumentasjon og forvaltningsrutiner
  • aktuelle verktøy i denne sammenheng er
   • Enterprise Manager med kundetilpassede logger og søk i Message Reports
   • Administrasjonskonsoll, webgrensesnitt og kommandolinjeverktøy på WebLogic Server og OSB server
   • Søk i loggdatabase ved bruk av SQL verktøy
   • SOA Forvaltning e-post konto med trafikkinformasjon og varsler

Konsulentene skal ha følgende erfaring og kompetanse:

 • Operativt arbeid med vedlikehold og drift av on-premise integrasjonsplattform i Oracle SOA Suite 12c i konkrete prosjekter 
 • Ha kompetanse innen verktøy som DevOps, JDeveloper og deploy med Hudson og Jenkins. Det presiseres at det er integrasjoner er implementert OSB prosjekter i JDeveloper med bruk av xml, xsd, xquery, Proxy Services og Business Services.
 • Erfaring med praktisk og systematisk tilnærming til informasjonsarkitektur

Ved søknad trenger vi oppgaveforståelse, beskrivelse på 2 sider, spisset CV, og 2 relevante referanser 

Required skills:
Oracle SOA DevOps Hudson Jenkins

Competence area

Development, Infrastructure, Support

Location

Remote

Workload

30-50%

Startdate

15.03.2021

Enddate

15.03.2023

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00