Request ID: 21-07-9654
Published: 13.07.2021

Our telecommunication customer is looking for Senior Backend Java Developer

Tasks will include: 

 • Maintaining the existing solutions and following up on quality issues
 • Develop and maintain micro services
 • Support the overall system architecture 
 • Onboard and integrate with new systems 
 • Create solution and technical documentation 
 • Work closely with testers during end-to-end testing, including unit and integration tests 
 • Solve issues in production with customer operations
 • Create frontend web-based solutions upon need 
 • This is not just a development job, but also includes a lot of practical work and problem solving (such as verifying of RoA-data, fixing incidents in ServiceNow, etc.) 

Your experience and knowledge: 

 • Experience in Java development and Spring Boot
 • Experience with Groovy and NodeJS
 • Experience with Cloud-based solutions (AWS preferred)
 • Familiarity/experience with AWS Environment/Toolset; e.g. Lambda, Terraform, CloudWatch, S3, EC2, SSM and Shell scripting 
 • Experience with Git, REST APIs and SQL 
 • Experience with Containers/Docker, CI/CD: Concourse, JFrog, Maven, Functional testing
 • Experience with ServiceNow and Splunk or similar systems / components / tools
 • Knowledge of GDPR and it's impacts on technology (experience with GDPR solutions)
 • Experience in front end development like react, HTML, CSS, Javascript etc.
 • Implementing and integrating with REST APIs 

English is our working language. Nordic or Baltic language is a plus.

 

Required skills:
Java Groovy NodeJS AWS Git SQL Docker Spunk

Competence area

Development

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

English

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00