Request ID: 21-09-6856
Published: 27.09.2021

UiB er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet.Institutt for sammenliknende politikk sitt Etter- og videreutdanningsprogram (EVU) arbeider med å overføre tradisjonelle klasseromsbaserte rollespill over på en digital plattform. I den forbindelse har masterprogrammet i Demokratibygging fått tildelt midler til å utvikle en pilot. Målsetningen er å utvikle et programvarerammeverk, basert på bransjestandarder og åpne løsninger, hvor Kunden selv kan produsere og oppdatere/tilpasse innhold.

UiB ønsker en avtale som gjelder bistand til å utvikle et digitalt rollespill pilot. Oppstart av prosjektet er høsten 2021. Utviklingen av pilot vil skje i samarbeid med EVU-programmet ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB Læringslab og SLATE: Centre for the Science of Learning & Technology. Det vil også bli satt ned en referansegruppe og en samarbeidsgruppe som kan inkludere ytterligere ressurspersoner hvis relevant.

Første fase vil bestå av en kombinasjon av (digitale) workshops, møter, kartlegging av eksisterende løsninger samt enkle tekniske tester.

I andre fase vil vi inkludere SLATE for å få innspill på 'hooks' for Learning Analytics. Det kan også være aktuelt å inkludere referansegruppen og andre aktuelle samarbeidspartnere for å få tilbakemelding på rammeverk og innhold.

Selve arbeidet med piloten kan summeres opp i følgende punkter:

 • Foredling av konsepter (ferdig innen utgangen av juli 2021)
  • Større forståelse for det faglige grunnlagt for spillet, viktige momenter og de pedagogiske målene til spillet
  • Gjennomføringsplan med teknisk beskrivelse, fremdriftsplan med milepæler, tekniske krav
  • Detaljert budsjettkalkyle for utvikling av en utvidet løsning
 • Manusutvikling (ferdigstilles rundt årsskiftet 2021/2022)
  • Hendelsesforløp, brukeropplevelse og scenarier - pedagogisk gjennomgang (UiB Læringslab/UPED)
  • Utvikles parallelt med den tekniske løsningen i samråd med læringsdesigner ved UiB Læringslab
 • Integrering av Learning Analytics sammen med Mohammad Khalil (SLATE)
  • Analyse av fordeler & ulemper med ulike produksjonsformer
  • Enkle tester og evaluering av disse
 • Ferdigstilling av pilot mars/april 2022.
 • Testing av pilot med en studentgruppe og prosjektets referansegruppe, våren 2022.
 • Prosjektet avrundes etter dette med en evaluering av arbeidet og resultatene fra de to testgruppene.

I den utstrekning Kunden ønsker det, skal Konsulenten også delta i andre aktiviteter som inngår i prosjektet.

Oppdraget kan utføres remote helt uproblematisk.

Vedlagt finner dere mer detaljert beskrivelse av prosjektet. Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt oppdragsforståelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

E learning

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

30.04.2022

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00