MS Lync/Skype 4B driftskonsulent

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-03-1286
Published: 23.03.2020

Beskrivelse av bistanden:

Kundes IKT har etablert en regional lyd/bilde tjeneste. Tjenesten innebærer basis Skype for business funksjonalitet til alle ansatte. Totalt er det ca 19000 Skype-brukere hos kunden, av disse er det etablert summetone for 4000 brukere. 

Hovedoppgaver:

  • Være tilgjengelig og bistå med 2. og 3. linje saker i kontortid/virkedager 0800-1530. Responstid 4 timer ved ikke kritiske hendelser, og med 2 timer, eller så snart som mulig, ved kritiske hendelser
  • Jobbe sammen med driftsorganisasjonen hos kundes IKT
  • Erfaringsoverføring til driftorganisasjonen
  • Andre oppgaver innenfor fagområdet

Kompetanse og erfaring:

  • Relevant utdanning og sertifisering for oppgavene og produkt relatert til Skype 4B
  • Sertifiseringer bør være bransjestandard.
  • Lengre erfaring fra oppgavene og produktene som er angitt. 
  • Lengre erfaring fra større driftsmiljø.
Start: 01.04.20
Varighet: 31.12.20
Opsjon: 30.06.2021 (i 2+2+2mnd)
Omfang: 100%
Lokasjon: Remote
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi spisset CV MS-Word format, motivasjonsbrev samt pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Skype 4B MS Lync

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Remote

Workload

100%

Startdate

01.04.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00