Operasjonalisering av metodikk for produktkvalitet iht. ISO 25000 serien

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-05-0393
Published: 23.05.2022

Brønnøysundregistrene ønsker å leie inn en konsulent som skal bidra i det videre arbeidet med operasjonalisering av metodikk for produktkvalitet iht. ISO 25000 serien. Arbeidet med kvalitetskravene skal operasjonaliseres slik at det kommer inn i og henger godt sammen med øvrige prosesser og metodikker, og slik at kvaliteten blir dokumentert på hensiktsmessig måte.

Kompetansekrav til konsulenten

  • Meget god erfaring fra arbeid med produktkvalitet iht. ISO 25000 serien. Framfor alt erfaring med hvordan kvalitetskrav beskrives, tas inn i og følges opp gjennom utviklingsprosessen, og hvordan produktkvaliteten testes/verifiseres.
  • Meget gode evner til å etablere god og tydelig skriftlig og muntlig kommunikasjon innad i prosjekter, til styringsgruppen og øvrige deler av organisasjonen. Tilsvarende krav gjelder evne til å skape fremdrift.
  • Meget god og dokumentert kompetanse på relevante metodikker innen arbeidet med produktkvalitet. Dette skal dokumenteres gjennom kursbevis og sertifiseringer.
  • God kompetanse i bruk av Confluence og Jira som effektive samhandlings - og arbeidsverktøy.

Arbeidssted

Kombinasjon av konsulentens hjemmekontor/kontorsted og tilstedeværelse ved Brønnøysundregistrenes lokaler i Brønnøysund. Som et uforpliktende estimat, beregner vi at det kan bli behov for totalt 2-4 reiser til Brønnøysund i 2022 og 3-5 reiser i 2023 (hvis opsjoner om forlengelse av avtalen blir utløst). Hver reise vil omfatte 3-4 dagers opphold i Brønnøysund.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Desired skills:
Confluence Jira

Competence area

Project management, Other

Location

Remote

Workload

50%

Startdate

01.08.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00