Bistand til innsiktsarbeid knyttet til ny tilgjengeliggjøringsstrategi

Log in or register to apply
Request ID: 22-06-8473
Published: 20.06.2022
Apply before: 11.08.2022 10:00
Share:

Det er et overordnet behov for konsulentbistand til å gjennomføre innsiktsarbeid blant BR sine brukere:

1. Hvilke behov har de største brukere av våre åpne maskinelle grensesnitt/API og spesialuttrekk?

  1. Data.Brreg.no
  2. Data.Norge.no
  3. Spesialuttrekk

Brønnøysundregistrene kan bistå med opplysning om noen av våre brukere i ovenstående kanaler.

2. I hvilke sammenhenger benyttes opplysninger om virksomheter, er det data eller tjenester som savnes? Hvilke gevinster kan brukene oppnå ved bruk av våre data?

3. Hvilke overordnede føringer/behov påvirker marked og etterspørselen etter våre data?

Kompetansekrav til konsulenten

  • Relevant utdannelse fra høyskole eller universitet
  • Konsulentene må snakke og skrive svært godt norsk. God skriftlig formuleringsevne er svært viktig.
  • Relevant erfaring fra lignende oppdrag/arbeid innen offentlig forvaltning.
  • God kjennskap til tilgjengeliggjøringstjenester.
  • God erfaring og kunnskap med å planlegge både enkel og mer omfattende brukerinnsikt, slik som brukerundersøkelse og intervju, samt å analysere slik innsikt.

Arbeidssted:

Hjemmekontor/leverandørens arbeidssted. Det kan bli aktuelt med en reise til Brønnøysund med varighet på inntil 2 dager.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management

Location

Remote

Workload

40-60%

Startdate

25.08.2022

Enddate

25.10.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00