Økonomi analytiker - Helsesektoren

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-02-6835
Published: 26.02.2020

OM OPPDRAGET

Som tjenesteleverandør til helseforvaltningen tilbyr Norsk Helsenett bl.a. tjenestekategorien Digital arbeidsplass, som inkluderer tjenestene maskinvare, arbeidsflate og bestilling av ekstra utstyr til virksomhetene. Digital arbeidsplass leveres i dag til alle 12 virksomhetene i helseforvaltning, i tillegg til NHN selv. Det er om lag 4500 unike brukere og rundt 6500 maskiner. 

Som grunnlag for tjenestene er NHN i dag rettighetshaver på flere nasjonale avtaler fremforhandlet av Sykehusinnkjøp HF, bl.a. for kjøp av klienter og skjermer. Gjeldende avtale løper ut september 2020. 

NHN er nå i prosess med å anskaffe egen avtale for å dekke om mulig et bredere tjenesteperspektiv enn dagens ulike avtaler kan tilby. 

NHN ønsker med dette  

 • en leverandør som kan være en strategisk partner som bidrar til videre digitale transformasjon og tjenesteutvikling.
 • å effektivisere og profesjonalisere tjenesten gjennom for eksempel bedre livsløpshåndtering.
 • en avtale som gir oss mulighet til å sikre standardisering og stabil drift over tid (lengre løpetid)
 • en avtale som gir oss en gevinstrealisering på tjenesten som kan reflekteres gjennom tjenesteprisingen

Bistanden som skal utføres

NHN har gjennomført en planleggingsfase med en overordnet lønnsomhetsanalyse (business case) for anskaffelsen, og er i prosess med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Videre vil det gjennomføres konkurranseutlysning, tilbudsevaluering og forhandlinger før det innstilles på leverandør.

Det ønskes å leie inn en konsulent til å videreutvikle lønnsomhetsanalysen/ business case med mer konkret økonomisk analyse fra eksisterende leveransemodell, bistå i tilbudsevaluering med fokus på oppfyllelse av planlagte gevinster og videre utvikling og konkretisering av lønnsomhetsanalysen i parallell med forhandlinger og ferdigstillelse av kontrakt. 

Innleid ressurs vil arbeide tett med prosjektleder for anskaffelsen, avtaleforvalter for gjeldende avtale, økonomi/controller, samt tjenesteansvarlig for Digital arbeidsplass.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

Tilbudt konsulent må: 

 • ha erfaring og referanser fra tilsvarende oppdrag/leveranser (kontaktinformasjon oppgis)
 • ha gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig. Norsk er arbeidsspråket

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

Tilbudt konsulent forventes videre å:

 • kunne vise til referanseprosjekter
 • være erfaren i tolkning av regnskapstall
 • ha erfaring med usikkerhetsestimering
 • ha erfaring i økonomisk analyse knyttet til virksomhets-/lønnsomhetsvurderinger (business case)
 • ha erfaring fra anskaffelsesprosesser og gjennomføring av forhandlinger
 • ha erfaring med gevinstberegninger og plan for realisering
 • ha relevant utdanning
 • være strukturert og ryddig
Start: 04.05.2020 
Varighet: 27.11.2020
Opsjon: 14 måneder
Omfang: 100%
Lokasjon: Skøyen, Oslo
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Norsk Helsenett.

Required skills:
Økonomisk analyse Lønnsomhetsanalyse Usikkerhetsestimering Gevinstberegning

Competence area

Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

04.05.2020

Enddate

27.11.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00