Økonomi analytiker - Helsesektoren

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-02-6835
Published: 26.02.2020

OM OPPDRAGET

Som tjenesteleverandør til helseforvaltningen tilbyr Norsk Helsenett bl.a. tjenestekategorien Digital arbeidsplass, som inkluderer tjenestene maskinvare, arbeidsflate og bestilling av ekstra utstyr til virksomhetene. Digital arbeidsplass leveres i dag til alle 12 virksomhetene i helseforvaltning, i tillegg til NHN selv. Det er om lag 4500 unike brukere og rundt 6500 maskiner. 

Som grunnlag for tjenestene er NHN i dag rettighetshaver på flere nasjonale avtaler fremforhandlet av Sykehusinnkjøp HF, bl.a. for kjøp av klienter og skjermer. Gjeldende avtale løper ut september 2020. 

NHN er nå i prosess med å anskaffe egen avtale for å dekke om mulig et bredere tjenesteperspektiv enn dagens ulike avtaler kan tilby. 

NHN ønsker med dette  

 • en leverandør som kan være en strategisk partner som bidrar til videre digitale transformasjon og tjenesteutvikling.
 • å effektivisere og profesjonalisere tjenesten gjennom for eksempel bedre livsløpshåndtering.
 • en avtale som gir oss mulighet til å sikre standardisering og stabil drift over tid (lengre løpetid)
 • en avtale som gir oss en gevinstrealisering på tjenesten som kan reflekteres gjennom tjenesteprisingen

Bistanden som skal utføres

NHN har gjennomført en planleggingsfase med en overordnet lønnsomhetsanalyse (business case) for anskaffelsen, og er i prosess med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Videre vil det gjennomføres konkurranseutlysning, tilbudsevaluering og forhandlinger før det innstilles på leverandør.

Det ønskes å leie inn en konsulent til å videreutvikle lønnsomhetsanalysen/ business case med mer konkret økonomisk analyse fra eksisterende leveransemodell, bistå i tilbudsevaluering med fokus på oppfyllelse av planlagte gevinster og videre utvikling og konkretisering av lønnsomhetsanalysen i parallell med forhandlinger og ferdigstillelse av kontrakt. 

Innleid ressurs vil arbeide tett med prosjektleder for anskaffelsen, avtaleforvalter for gjeldende avtale, økonomi/controller, samt tjenesteansvarlig for Digital arbeidsplass.

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

Tilbudt konsulent må: 

 • ha erfaring og referanser fra tilsvarende oppdrag/leveranser (kontaktinformasjon oppgis)
 • ha gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig. Norsk er arbeidsspråket

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

Tilbudt konsulent forventes videre å:

 • kunne vise til referanseprosjekter
 • være erfaren i tolkning av regnskapstall
 • ha erfaring med usikkerhetsestimering
 • ha erfaring i økonomisk analyse knyttet til virksomhets-/lønnsomhetsvurderinger (business case)
 • ha erfaring fra anskaffelsesprosesser og gjennomføring av forhandlinger
 • ha erfaring med gevinstberegninger og plan for realisering
 • ha relevant utdanning
 • være strukturert og ryddig
Start: 04.05.2020 
Varighet: 27.11.2020
Opsjon: 14 måneder
Omfang: 100%
Lokasjon: Skøyen, Oslo
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Norsk Helsenett.

Required skills:
Økonomisk analyse Lønnsomhetsanalyse Usikkerhetsestimering Gevinstberegning

Competence area

Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

04.05.2020

Enddate

27.11.2020

Option to prolong

Apply before

20.03.2020

Apply ASAP
Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner til musikkområdet

Request ID: 23-05-3019 Published: 2023-05-24

Rundt 75% av alt innhold vi publiserer i NRKs radiokanaler er musikk, og på TV utgjør musikk også en stor del av innholdet. Vi har en musikksjef og strategier for musikkområdet, og det forventes at NRK tar ansvar for å spille norsk og samisk musikk, spesielt med norske og samiske tekster. Hvert år rapporteres dette inn til Medietilsynet.  Vi rapporterer også løpende all musikk vi spiller til rettighetsorganisasjonene, som fordeler penger ut til artister og opphavspersoner. I NRK jobber et antall......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-08-21
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 12-06-2023 12:00

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed