Delprosjektleder drift & forvaltning IKT-nettverk

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-04-8692
Published: 16.04.2020
Bakgrunn for oppdraget 
 
Kunden har opprette et program for «Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst RHF. I dette programmet skal også lokalnettene (LAN) i foretakene og nettet mellom foretakene (WAN) oppgraderes og moderniseres. Disse to områdene er organisert som egne prosjekter. Prosjektet for modernisering av WAN skal planlegge og realisere en slik infrastruktur som en tjeneste på Norsk Helsenett SF sitt nasjonale stamnett. Prosjektet for modernisering av LAN skal spesifisere, planlegge og etablere en slik infrastruktur i regi av Sykehuspartner HF.
 
Prosjektet for modernisering av LAN er organisert i tre områder:
 
 • Infrastruktur og verktøy,
 • Drift og forvaltningstjenester,
 • Prosjekt og utbygging.
 
Oppdragsgiver søker nå en konsulent til området ‘drift- og forvaltningstjenester’. Mandatet til dette området er å kartlegge dagens situasjon og behov innenfor drift, vedlikehold og forvaltning av Helse Sør-Øst RHF sin IKT-nettverksinfrastruktur og deretter definere, spesifisere og senere tilrettelegge for disse oppgavene for en modernisert IKT-nettverksinfrastruktur. Konsulenten vil få hovedansvaret for dette arbeidet, men fagpersoner fra Sykehuspartner vil delta inn i arbeidet. Selv om konsulentens arbeid er organisert innenfor prosjektet for modernisering av LAN, omfatter oppgaven også de drift- og forvaltningstjenester Sykehuspartner HF vil kjøpe for WAN-tjenesten på Norsk Helsenett SF sitt stamnett.
 
Oppdragsgiver søker en seniorkonsulent med følgende kompetanse og kvalifikasjoner:
 
 • Solid erfaring fra operative drifts- og forvaltningsorganisasjoner/miljøer for IKT-nettverksinfrastruktur i større virksomheter eller tjenesteleverandører, kunnskap om og erfaring med modeller, standarder og verktøyporteføljer for drift- og forvaltning av moderne IKT-nettverk, spesielt infrastruktur basert på ‘Software Defined Network’-teknologi,
 • god kunnskap om leverandørmarkedet og det dette markedet tilbyr innenfor drifts- og vedlikeholdstjenester for moderne IKT-nettverksinfrastruktur,
 • erfaring med endringsprosesser i drift- og forvaltningsorganisasjoner,
 • erfaring med ledelse/prosjektledelse i teknologiorganisasjoner,
 • erfaring fra store anskaffelsesprosesser, herunder erfaring med kravspesifikasjon, tilbudsevaluering og leverandørdialog,
 • strukturert, systematisk og analytisk sterk,
 • solide samarbeidsevner,
 • høy arbeidskapasitet,
 • meget solide muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.
 
Det bemerkes at konsulenten vil delta i utforming av et konkurransegrunnlag for en anskaffelse av IKT-nettverksutstyr og tilhørende tjenester. Det vil kunne oppstå en habilitetskonflikt dersom konsulenten eller konsulentens arbeidsgiver senere ønsker å delta som tilbyder i en slik anskaffelse. Ved en eventuell slik habilitetskonflikt vil konsulenten og/eller konsulentens arbeidsgiver ikke kunne delta som tilbyder i nevnte anskaffelse.
 
 
Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2 referanser.

Required skills:
Prosjektledelse Anskaffelsesprosesser Drifts- og forvaltningsorganisasjoner Verktøy innen drift

Desired skills:
LAN WAN

Competence area

Project management, Other

Location

Skøyen, Oslo

Workload

100%

Startdate

01.05.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Junior Backend Utvikler

Request ID: 20-11-5144 Published: 2020-11-27

Vi er ute etter en junior backend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, administrasjonsverktøy og ny funksjonalitet i RuterBestilling.  Konsulen......

Competence area
Development
Location
Remote/Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-01-04
Enddate
2021-07-05
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: 07-12-2020 12:00

2x Junior Prosjektstøtte

Request ID: 20-11-4127 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år.  Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av alle fagområder. Prosjektstøtte vil inngå i en pros......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 07-12-2020 12:00