1 DevOps-utvikler på 80% og en teamleder på 20% til sammen 1 fulltidsekvivalent

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-01-7462
Published: 24.01.2020

Hei

Til Statens vegvesen i Skien søker vi 2 ressurser 1 DevOps-utvikler på 80% og en teamleder på 20% til sammen 1 fulltidsekvivalent.

Bakgrunn

Prosjekt VTS 2020 har behov for en DevOps-utvikler til verdikjedetester med spesiell kompetanse innen Microsoft .NET og operativsystemet Microsoft Windows med spesiell vekt på WPF og mikrotjenester. I tillegg søkes en teamleder som skal lede teamet drift og infrastruktur i prosjekt VTS2020, samt sikre god dialog med SVV sin interne IKT-organisasjon og sikre at overlevering til forvaltning og drift gjennomføres iht retningslinjer i SVV sin leveranseprosess ved tett samarbeid med teamet for forvaltning og innføring. Teamleder for drift og infrastruktur inngår i prosjektledelsen, og tilbudt ressurs for DevOps-utvikler skal inngå i dette teamet.

Teamet består av ressurser som til sammen skal ivareta nødvendig spesifikasjoner inklusive relevante ikke funksjonelle krav og aktiviteter for å etablere kjøretidsmiljøene til VTS2020 for akseptanse, produksjon og opplæring. Dette skal inkludere nødvendige rutiner og avklaringer for selvbetjent utrulling, basert på orkestrerings- og automatiseringsverktøy for installasjon av programvare til disse miljøene som utvikles i VTS2020, inklusive koordinering av nødvendige tester sammen med testleder. 

Tilbudte ressurser skal arbeide agilt med metodikken SCRUM og LeSS for skalering av teamene, og vil basere seg på leveranser knyttet til epos med overordnet løsningsbeskrivelse og tekniske krav. All utviklingsaktivitet skal fokusere på verdikjedetester inklusive integrasjonspunkter som DATEXII, telefoni, NVDB og provisjonering av brukerkatalog og inkludere fokus på utarbeidelse av automatiserte tester.

 

I den utstrekning Kunden ønsker det skal Konsulentene også delta i andre relaterte aktiviteter, som arkitektur- og designarbeid, samt utviklingsaktiviteter.

Krav til Teamleader drift og infrastruktur

Minimumskrav: 

 • Kjennskap til smidig kapasitetsstyring, leveranser, utrulling og idriftssetting, beherske SCRUM og LeSS i denne sammenhengen.
 • Kjennskap til bruk av Jira i større IKT-prosjekter hvor flere team er involvert

Evalueringskrav:

 • Kompetanse: Ledererfaring Drift- og forvaltning. Erfaring med gjennomføring av store, statlige utviklingsprosjekter. Ledererfaring i tilsvarende prosjekt.
 • Erfaring med smidig gjennomføring av utviklingsprosjekter.
 • Kjennskap til ITIL versjon 3 eller senere. 

Krav til Dev Ops Utvikler

 Minstekrav:

 • Utdannelse på høyskolenivå (bachelor) eller høyere innenfor IKT.
 • Dokumentert kompetanse og erfaring som utvikler innen
 • Synkron og Asynkron arkitektur
 •  C# i .NET
 • SQL, MS SQL Server
 • Dapper/ADO.NET
 • MS Visual Studio 2017 eller nyer
 • Windows klientutvikling
 • XAML/ WPF (Windows Presentation Foundation)/
 • Caliburn.Micro basert på MVVM mønster
Evalueringskrav:
 • Windows klientutvikling
  • XAML/ WPF (Windows Presentation Foundation)/
  • Caliburn.Micro basert på MVVM mønster
 • Kartløsninger:
  • GeoServer
  • Carmenta SDK
  • OGC (WMS/WMTS, CSW, WFS)
 • Kontinuerlig testing og utrulling:
  • DevOps
  • Gode ferdigheter i scripting
  • Jenkins
  • Octopus Deploy
  • Testdrevet utvikling (TDD)
 • Miljø:
  • Microsoft Windows (10)
  • Microsoft Windows Server (2016/2019)
  • Bitbucket
  • ProGet
 • Integrasjoner og mellomvare
  • NserviceBus/ Rabbit MQ (AMQP)
  • Web Services
  • XML, WS*, Web API (json, REST)
  • JSON, WSDL/XSD/ XML, etc
 • Arkitektur:
  • Meldingsbasert arkitektur – inkludert bruk av Message Broker
  • Unified Modelling Language (UML 2)
  • Microservices (MSA)
 • Verktøy/bibliotek:
  • Dapper (Data mapping)
  • Log4Net
  • Dependency Injection/ Inversion of Control
  • Autofac
 • Sikkerhet og Kodeanalyse:
  • Sonarqube
  • LDAP
  • Microsoft AD/ADFS
Opsjon: 1 + 1 + 1 år
 

Required skills:
SCRUM LeSS Jira Synkron og Asynkron arkitektur C# i .NET og Caliburn.Micro basert på MVVM mønster SQL, MS SQL Server Dapper/ADO.NET MS Visual Studio 2017 eller nyer Windows klientutvikling XAML/ WPF (Windows Presentation Foundation)/

Desired skills:
XAML/ WPF Carmenta SDK Gode ferdigheter i scripting Jenkins Octopus Deploy Testdrevet utviklin Microsoft Windows (10) Microsoft Windows Server (2016/2019) Bitbucket ProGet XML, WS*, Web API (json, REST) Microsoft AD/ADFS Sonarqube

Competence area

Infrastructure

Location

Skien

Workload

80%

Languages

Engelsk og Norsk

Startdate

06.02.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Apply before

31.01.2020

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00