Request ID: 21-04-8800
Published: 06.04.2021

Kolumbus er i sluttfasen av utrulling av et nytt sanntidssystem. Frem til nå har vi hatt en egen, dedikert prosjektleder til dette prosjektet. I en overgangsfase ønsker vi å leie inn en ekstern prosjektleder til dette prosjektet. 

Prosjektlederen vil ha ansvar for å følge opp leveransen og innføringen av sanntidssystemet. Prosjektlederen vil jobbe tett sammen med Kolumbus sine to andre dedikerte sanntidsressurser. 

Arbeidet vil blant annet bestå i sette opp mål og planer for perioden og sørge for at disse blir nådd, oppfølging av leverandører, samhandling med og informasjon til og involvering av andre aktuelle res- surser og avdelinger i Kolumbus. 

Kjernesystemet i sanntid kjører i Microsoft Azure. 

Kolumbus bruker verktøy som Slack, Confluence og Jira til mye av sin samhandling. 

Ønskede kvalifikasjoner 

  • Høyere utdannelse innen IT, realfag eller programvareutvikling (høyskole/universitet) 
  • Prosjektledelse 
  • Microsoft Azure 
  • IoT 
  • Rutedata/Netex 
  • Domenekunnskap innenfor mobilitet/kollektivtransport 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Desired skills:
Microsoft Azure IoT Rutedata/Netex

Competence area

Project management

Location

Stavanger

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.11.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00