Scrummaster/testleder - Trafikverket

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-02-1014
Published: 18.02.2022

Konsulten kommer att ingå i ett utvecklingsprojekt inom ERTMS-programmet inom Trafikverket. Utvecklingsprojektet är indelat i två delar, dels en pilot av systemstöd för inleverans och planerad förändring och dels utveckling av ett verktygstöd för signalprojektering.

Uppdraget innefattar rollerna scrummaster och testledare. Som scrummaster har man som uppdrag att choacha utvecklingsteamet, se till att strukturera arbetsuppgifter och säkerställa att processer efterlevs. I rollen som testledare innefattas arbete med att ta fram testfall, plane-ring och genomförande av test tillsammans med beställare och intressenter. I arbetet ingår uppgifter som testledning, planering och uppföljning av test samt analys och utformning av testfall och genomförande av test.

Testarbetet i projekt och uppdrag skall planeras, genomföras och dokumenteras enligt gäl-lande metoder på Trafikverket. Viktigt för uppdragets genomförande är att konsultresursen kan se helheten, arbeta övergripande och strukturerat.

Kravspesifikasjon

  • Konsulten ska vara certifierad inom test enligt ISTQB.
  • Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet av testarbete enligt testmetoder.
  • Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet av agilt arbetssätt.
  • Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet av arbete som testanalytiker, d v s identifiera och utforma testfall samt utvärdera testresultatet inom järnvägsområdet.
  • Konsulten ska ha minst 4 års erfarenhet av testarbete i Azure DevOps.
  • Konsulten ska ha 4 års erfarenhet från systemutvecklingsprojekt för järnvägsdata.
  • Konsulten ska vara självgående och drivande.
  • Konsulten ska ha egen MSDN-licens för Visual Studio med Team Foundation Server.
  • Konsulten ska ha minst 4 års er-farenhet av arbete som test-ledare på system- eller acceptanstestnivå från förvaltning av system innehållande järnvägsdata och signaldata
  • Konsulten ska ha erfarenhet av testarbete i stora organisationer och/eller myndigheter med minst 1000 medarbetare.

Placeringsorten för detta uppdrag

Konsultens placeringsort ska vara på något av Trafikverkets kontor i södra Sverige (Stockholm eller söder om Stockholm), efter överenskommelse, eller i lokaler som anvisas av Trafikverket.

Möten kan periodvis även ske via Skype.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Stockholm & Remote

Workload

100%

Startdate

21.03.2022

Enddate

01.04.2023

Option to prolong

Languages

Skandinavisk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00