Backend & Frontend: Utvikling av EVA applikasjonen

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-05-5340
Published: 25.05.2022

Valgdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis. Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i dette arbeidet. Som en del av Valgdirektoratets støtte til kommunene og fylkeskommunene forvalter direktoratet det elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA), som alle landets kommuner og fylkeskommuner bruker i valggjennomføringen. Valgdirektoratet er ansvarlig for drift og utvikling av EVA-porteføljen.

EVA-porteføljen inneholder:

 • EVA Admin er en sentralt driftet web-applikasjon og hovedsystemet med inntil 10.000 unike brukere innlogget på det meste.
 • EVA Manntall importerer manntallsgrunnlag fra Folkeregisteret via FREGs delingstjeneste for henting av folkeregisterdata.
 • EVA Valgkort distribuerer elektroniske valgkort via Difis meldingstjeneste, samt understøtter trykking av fysiske valgkort.
 • EVA Skanning er systemet for maskinell telling av stemmesedler. Denne distribueres og installeres lokalt hos kommuner og fylkeskommuner som benytter seg av maskinell opptelling.
 • EVA Resultat, en sentralt driftet web-applikasjon uten brukere, konsumerer tellinger fra EVA Admin for så beregne prognose og valgresultat som i sin tur eksponeres for media og 3. parts brukere via nettstedet valgresultat.no

Arbeidsoppgaver

Konsulent 1 - Frontend

Ny- og videreutvikling av løsning for visning av valgresultater. Informasjonen som presenteres hentes via API. Løsningen skal integreres med Valgdirektoratetes nettside og skal følge Valgdirektoratets grafiske profil. Det må sikres at løsningen har mulighet for senere utvidelser og integrasjoner.

Konsulent 2 - Backend/fullstack

Vedlikehold og klargjøring av applikasjonene i EVA-porteføljen for kommunestyret og fylkestingsvalget i 2023.

Konsulent 3 - Skanning

EVA Skanning brukes for maskinell lesing og gjenkjenning av stemmesedler og er sentral i større kommuners opptelling av stemmesedler. Modulen skal klargjøres og vedlikeholdes for kommunestyret- og fylkestingsvalget valget 2023. Det er i tillegg planlagt en større modernisering av EVA Skanning og det kan være aktuelt for konsulenten å bidra inn i dette arbeidet. Det kan også bli aktuelt med oppgaver innen andre deler av Valgdirektoratets portefølje.

Krav til kompetanse og erfaring
Konsulenten som tilbys skal ha kompetanse på seniornivå innen for følgende områder:

Konsulent 1 - Frontend

 • Erfaring med utvikling av applikasjoner basert på Vue 3 med Composition API og TypeScript.

Det er en fordel om konsulenten kunnskap innen et eller flere av følgende områder:

 • Vite
 • Universell utforming med HTML og CSS.
 • GraphQL.
 • Bør kunne fungere som mentor for nye frontendutviklere.

Konsulent 2 - Backend/fullstack

 • Java

Det er en fordel om konsulenten kunnskap innen et eller flere av følgende områder

 • Springboot
 • Wildfly
 • JasperReports
 • PrimeFaces
 • TypeScript
 • Vue.js
 • PostgreSQL

Konsulent 3 - Skanning

 • .NET
 • WPF
 • ASP.NET Core
 • MS SQL Server

Det er en fordel om konsulenten kunnskap innen et eller flere av følgende områder Sikkerhet (Utvikling, Windows AppLocker, Nettverk, SQL Server, Brannmur, nedlåsing av Windows maskiner)

 • Maskinlæring (Noen nøkkelord: Python, Keras, Tensorflow, ONNX)
 • Dapper
 • Bilde-prosessering (OpenCV)
 • Javascript
 • Vue.js
 • PostgreSQL

Required skills:
API TypeScript Java Springboot Vue.JS ASP.NET Core MS SQL

Competence area

Development

Location

Tønsberg

Workload

100%

Startdate

01.08.2022

Enddate

31.12.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00