Request ID: 24-01-1383
Published: 15.01.2024

Informasjon om Valgdirektoratet

Valgdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.
Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i dette arbeidet.
Som en del av Valgdirektoratets støtte til kommunene og fylkeskommunene forvalter direktoratet det elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA), som alle landets kommuner og fylkeskommuner bruker i valggjennomføringen. Valgdirektoratet er ansvarlig for drift og utvikling av EVA-porteføljen.

EVA-porteføljen inneholder:

  • EVA Admin er en sentralt driftet web-applikasjon og hovedsystemet med inntil 10.000 unike brukere innlogget på det meste.
  • EVA Manntall importerer manntallsgrunnlag fra Folkeregisteret via FREGs delingstjeneste for henting av folkeregisterdata.
  • EVA Valgkort distribuerer elektroniske valgkort via Difis meldingstjeneste, samt understøtter trykking av fysiske valgkort.
  • EVA Skanning er systemet for maskinell telling av stemmesedler. Denne distribueres og installeres lokalt hos kommuner og fylkeskommuner som benytter seg av maskinell opptelling.
  • EVA Resultat, en sentralt driftet web-applikasjon uten brukere, konsumerer tellinger fra EVA Admin for så beregne prognose og valgresultat som i sin tur eksponeres for media og 3. parts brukere via nettstedet valgresultat.no
  • EVA Listeforlag, en portal som kan benyttes av partier og grupper for å samle inn underskrifter på listeforslag. Listeforslagsportalen skal lette arbeidet for både listeforslagsstillere og listeforslagsbehandlere, samt gjøre det til en enkel og god opplevelse for underskrivere

Arbeidsoppgaver
Konsulenten skal bidra på følgende måte:

  • Videreutvikling og vedlikehold applikasjonene i EVA-porteføljen fram mot valget i 2025, eksempelvis endringer som følge av ny valglov, protokollering av valg og valgdata.
  • I den utstrekning Valgdirektoratet ønsker det, skal Konsulenten også delta i andre aktiviteter knyttet Valgdirektoratets portefølje.

Competence area

Development

Location

Tønsberg

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

22.01.2024

Enddate

31.12.2024

Apply before

10.12.2023

Deadline for compliance

01.01.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00