Drift og support på Sharepoint

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 22-01-0033
Published: 07.01.2022

Norsk Helsenett har behov for en konsulent som kan bistå med drift og support på SharePoint 2019/ SharePoint Online- løsninger.

Konsulenten skal bistå med analyse av SharePoint, både on-prem og Online, med teknisk utførelse av migrering fra on-prem til Online, samt support, drift, planlegging og strategi rundt dette. Konsulenten må ha kompetanse innenfor Power Automate og Power BI.

Kompetanseoverføring til driftspersonell er essensielt for Kunden og en overordnet plan for kompetanseoverføring på SharePoint Online, Power BI og Power Automate vil bli vektlagt i evalueringen. Dette svares ut i løsningsbeskrivelsen under evalueringskravene.

Absolutte krav

  • Tilbudt konsulent må ha minimum 3 års kompetanse og erfaring med SharePoint, både on-prem og Online.
  • Tilbudt konsulent må ha generell kunnskap om teknisk og funksjonell forvaltning av tjenester i M365-porteføljen.
  • Tilbudt konsulent skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk (og evt. engelsk) språk.
  • Tilbudt konsulent skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon).

Evalueringskrav

  • Tilbudt konsulent skal være senior med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning.
  • Tilbudt konsulents relevante erfaring og kompetanse, herunder prosjekterfaringer.
  • Tilbudt konsulent bør ha gode formidlingsevner for å sikre kompetanseoverføring til fagressurser hos Kunden.
  • Tilbudt konsulent bør ha god erfaring med å utarbeidesystemdokumentasjon.
  • Relevant utdannelse, kurs, sertifisering.
  • Bistanden skal utføres i Trondheim, men konsulenten kan også jobbe fra kontoret i Oslo hvis det er hensiktsmessig.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Trodheim/Oslo

Workload

100%

Startdate

01.02.2022

Enddate

31.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00