Request ID: 21-06-7319
Published: 24.06.2021

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene. 

Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene til å lage over hundre ulike måneds-, kvartals- og årsrapporter.

Covid-19 pandemien har vist at det å få data raskt noen ganger er viktigere enn at de er revidert, spesielt i perioder der det er stor usikkerhet er det viktig å ha løpende oppdatering av situasjonen nasjonalt. Avdelingen har allerede etablert mottak og leveranser av data som gjøres hver dag, men vi ser at vi må etablere en ny grunnmur for innsamling og leveranse av data, en grunnmur som tar høyde for at situasjonen kan endre seg fra time til time.

Prosjektets mål er å etablere en løsning som understøtter prosesser for å motta, behandle, strukturere og levere data kontinuerlig på en måte som er sikker, og som ivaretar personvernet. Løsningen må ivareta brukernes behov på nye måter. Der man tidligere hadde manuelle rutiner for kvalitetssikring må vi i framtiden gi kvalitetsinnsikt basert på maskinlæring og avviksanalyser. Datavolumet forventes å øke tre til fire ganger i løpet av året.

Prosjektet skal etablere en ny plattform som skal spille sammen med etablerte informasjonsarkitekturer, grensesnitt, standarder og arbeidsprosesser. 

Prosjektet har også svært mange tunge interessenter, med Storting som direkte lovgivende i en ende og private tilbydere av Elektronisk pasientjournal i en annen ende. Det vil være vesentlig å finne gode og pragmatiske løsninger sammen med disse aktørene.

Prosjektet må også etablere gode utviklings og applikasjonsdriftsprosesser, og ser derfor etter en person som kan påta seg en rolle som Devops ansvarlig og støtte teamet med gode miljø, bygg og deploy rutiner og oppsett av cluster og parallellprosesseringsløsninger.

Absolutte krav:

 • 3 års erfaring med Azure Devops
 • Min. 3 års erfaring med Azure devops pipelines eller andre build-pipelines
 • Min. 3 års erfaring med IaC løsninger slik som ARM templates, Terraform, Pulumi eller andre.
 • Min 3 års erfaring med Docker
 • Min 3 års erfaring med Kubernetes, oppsett og drift.
 • Min 3 års erfaring med kodeanalyseverktøy slik som SonarCube etc.
 • Min 3 års erfaring med verktøy for avhengigshetsanalyse slik som Snyk, Whitelabel, etc.
 • Min 3 års erfaring med informasjonssikkerhet, forvaltning av hemmeligheter og nøkler, autentisering og autorisering

Evalueringskrav:

 • Kjennskap til helsesektoren og evt. erfaring fra Helsedirektoratet.
 • Positiv innstilling, svært gode samarbeidsevner, «team-ånd»
 • Endrings- og læringsvilje, og kunne sette seg raskt inn i nye oppgaver.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper 
 • God erfaring med opplæring og spre kunnskap

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format,godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
Azure Devops Terraform IaC Docker Kubernetes SonarCube Snyk

Competence area

Development

Location

Trondheim (remote kan vurderes)

Workload

100%

Startdate

01.09.2021

Enddate

31.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Program Manager - Energy Industry

Request ID: 22-09-0168 Published: 2022-09-27

For our customer in the energy industry, we are searcing for a Program Manager. The customer has strong growth ambitions and operates in a dynamic market environment. Reaching the ambitions requires us to maintain, adapt, and constantly improve to stay competitive. One of the key prioritised areas for the customer to strengthen is referred to as the trading and origination (T&O) platform. Support functions (SF) serve all Front Office (FO) deals and support various geographies and product lines......

Competence area
Management for hire, Project management
Location
Lysaker
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
English
Apply before: ASAP

Funksjonell Løsningsarkitekt

Request ID: 22-09-0514 Published: 2022-09-27

IMDi tar i bruk digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, effektivisere tjenester og løsninger, skape gevinst, engasjere ansatte og drive fram nye tjenester. IMDi har en digital utviklingsportefølje hvor flere prosjekter har behov for arkitekturkompetanse og kapasitet. BehovIMDi har behov for en funksjonell løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram løsningsarkitekturen og sikre realisering av målbildearkitekturen. Oppdragsgiver vil være digitaliseringsseksjonen i IM......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-11-01
Enddate
2023-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-10-2022 10:00