2x Prosessdriver/Prosjektleder - Informasjonssikkerhet

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-06-5729
Published: 04.06.2021

Avdeling helseregistre har stor oppdragsmengde og behov for å styrke oss med inntil to personer som kan bidra med prosessledelse og utredning, spesielt knyttet til personvern, informasjonssikkerhet og juss. Kandidatene som får dette oppdraget kommer til å jobbe tett sammen med avdelingens jurister. Vi kan vurdere både team og enkeltkandidater til oppdraget.

Behovet er spesielt knyttet til tre ulike prosjekt:

Prosjekt allmennlegedata:

Prosjektet er en satsing på tilgjengeliggjøring av relevant statistikk for allmennlegetjenesten. Dette er en meget etterspurt tjeneste i sektoren. Prosjektet allmennlegedatas brukergrupper er fastleger, kommunalt helsetjenester, pasienter og pårørende og sentrale myndigheter. Det jobbes etter smidig metodikk, behovene defineres i brukerhistorier og det utarbeides protyper på produktene som skal utvikles. For nye statistikker som utvikles er det behov for bistand i arbeidet med vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) sammen med våre jurister. Oppgavene vil omfatte å drive fram prosessene, produsere nødvendig dokumentasjon, rådgivning innen informasjonssikkerhet og personvern og gjennomføring av DPIA.

Grunnlagsdata til kvalitetsregistre:

Kvalitetsregistrene ønsker å utvide datagrunnlaget sitt ved å benytte KPR/NPR som grunnlag. Nye kvalitetsregistre kan baseres på gjenbruk av data fra NPR/KPR. Det er ønskelig å standardisere utlevering av data mellom helsedirektoratet og kvalitetsregistrene, etablere krav til forsendelse og formalisere en avtale mellom partene. Det skal også bygges en løsning for dataoverføring. Her er det behov for å sørge for utredning av nødvendig juridiske avklaringer, dokumentasjon, utarbeide DPIA, og lignende. 

KPR 2024:

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide utkast til høringsnotat og forslag til forskriftsendringer for å samle data fra privatfinansiert tjeneste i kommunene, og da spesielt tannhelsetjeneste. Det skal gjennomføres en høringsrunde mot interessenter innen tannhelseområdet i løpet av høsten. Til dette arbeidet trengs det en prosessdriver som blant annet skal systematisere innspill, kommunisere med interessenter og støtte opp om arbeidet med utarbeidelse av endelig høringsnotat. Det kan også bli aktuelt å bistå de andre delprosjektene i KPR 2024 med blant annet vurdering av ytterligere endringer i forskrift, samt bistand til vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) i prosjektet.

Tilstøtende oppgaver kan bli aktuelt. 

Det er stort fokus på personvern og informasjonssikkerhet og alle typer tiltak som kan forbedre arbeidsprosesser, kvalitet, brukeropplevelse ol. Det er forventet at de som får dette oppdraget er pådrivere også innenfor disse områdene.

Absolutte krav:

 • Bachelor eller master fra høyskole/universitet
 • Minst 1 års erfaring som prosessdriver/prosjektleder
 • Minst 1 års erfaring med utredningsarbeid 
 • Dokumentert erfaring fra offentlig sektor
 • Dokumentert erfaring og god kunnskap om Normen (gjerne også ISO 27001
 • Dokumentert erfaring med å utarbeide dokumentasjon og rutiner
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Evalueringskrav:

 • Kunnskap og erfaring med ivaretakelse av personvern i praksis
 • Erfaring fra arbeid i organisasjoner med komplekse organisasjoner 
 • Erfaring fra prosjekter i Helsesektoren
 • Erfaring med Lean

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format,godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
Normen

Desired skills:
NPR/KPR ISO 27001

Competence area

Project management, Security

Location

Trondheim (remote kan vurderes)

Workload

100%

Startdate

21.06.2021

Enddate

21.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00