Fullstack .NET - Samhandlingsplattformen

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 21-06-6659
Published: 22.06.2021

Samhandlingsplattformen realiseres av ulike leveranseteam som har ansvar for ulike deler av plattformen. Leveranseteamene er autonome, hvilket innebærer at de har kompetanse og kapasitet til å ivareta design, utvikling, test og forvaltning av de applikasjonene de har ansvar for. Applikasjonene skal kjøres i kontainere på NHNs private sky plattform. NHNs private sky realiseres via Vmware Cloud Foundation, og vi benytter vmware tanzu Kubernetes som orkestreringsplattform. Vi praktiserer smidig utvikling for alle leveranseteam, basert på Large Scale Scrum (LESS, https://less.works/).

Vi har behov for ekstra kapasitet til å realisere flere deler av samhandlingsplattformen:

 • Team Virksomhet: Teamet har ansvar for informasjonstjeneste(r) som tilgjengeliggjør informasjon om alle helseaktører i Norge. 
 • Team Nilar: Teamet har ansvar for å etablere Nilar (Nasjonal informasjonstjeneste for lab- og radiologisvar) som en nasjonal e-helseløsning. 
 • Team Melding: Teamet har ansvar for innsamling, prosessering og videreformidling av alle meldinger i helsesektoren. 
 • Team Avvik: Teamet har ansvar for en tjeneste (melde.no) som muliggjør innrapportering av uønskede hendelser i helsesektoren. 
 • Team Plattform: Teamet har ansvar for å understøtte andre leveranseteam med plattformtjenester. 
 • Team Validator: Teamet har ansvar for å forvalte og videreutvikle valideringstjenester for grensesnitt som vi tilbyr til våre kunder. 

Minimumskrav (absolutte krav) til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles): 

 • Generelt god kompetanse på og erfaring med .NET 4.5 / .NET Core  
 • Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter: 
  • Bred erfaring med ASP.NET og/eller ASP.NET Core 
  • Databaser (SQL, NoSQL, eller tilsvarende)  
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk og/eller engelsk språk 
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon) 
 • Erfaring med og/eller kunnskap om utvikling i team basert på smidige prinsipper 
 • Erfaring med utvikling av REST-baserte API

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering): 

 • God kunnskap og erfaring om Docker kontainere og deploy på Kubernetes orkestreringsplattform 
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling og deploy (CI/CD)  
 • Kompetanse på meldingsbrokere generelt og Rabbit MQ spesielt
 • God kunnskap om arkitektur for MS applikasjoner 
 • Kompetanse på sikring av informasjonstjenester (OWASP, OAuth, o.l)
 • Kompetanse på FHIR-baserte API

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
.NET .Net Core ASP.NET SQL noSQL REST API

Desired skills:
Docker Kubernetes CI/CD Rabbit MQ OWASP

Competence area

Development

Location

Trondheim / Remote

Workload

100%

Startdate

16.08.2021

Enddate

16.07.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00