Request ID: 21-03-4323
Published: 26.03.2021

NHN leverer nettverksforbindelser til en rekke aktører i helsesektoren. En del av disse forbindelsene har gammelt utstyr og er realisert på kobberforbindelser fra Telenor, som må erstattes. Til sammen er det i underkant av 1000 aksesser som må endres, hvorav ca 500 bør være endret innen utgangen av 2021 og resten før sommeren 2022. Aksessene er primært levert til små kunder som for eksempel legekontor, fysioterapeuter og tannleger, men det er også en god andel som er levert til kommuner og noen få mot spesialisthelsetjenesten.

NHN planlegger i disse dager hvordan denne oppgaven skal løses. Vi har delt aksessene opp i ulike arbeidspakker, basert på hvor mye det haster, tilgjengelig teknologi på kundens lokasjon og på hvilket segment kunden tilhører. Ulike pakker vil trolig realiseres på forskjellig vis og det vil derfor være forskjellige ressurser og underleverandører involvert. 

Vi trenger bistand fra en ressurs som kan sikre planlegging og gjennomføring av disse endringene. Dette innebærer utstrakt kommunikasjon med kundeansvarlig i NHN og våre kunder, samt tett dialog med våre underleverandører som skal utføre endringene. Arbeidet vil også innebære å hente data og oppdatere data i forskjellige datakilder, dette innebærer for eksempel å holde styr på økonomien både for dette prosjektet hvordan endringene påvirker NHNs marginer. Det vil være viktige at ressursen evner å holde tett og god kontakt med teknisk og merkantilt team i linja.

Vi anslår behovet for å være mellom 50% og 100%, dette vil avklares nærmere gjennom planleggingsfasen i de to første ukene av oppdraget. Det er ønskelig med oppstart så raskt som mulig og helst innen 01.05.2021.

Det kan bli behov for bistand i andre prosjekter i NHN.

Absolutte krav

  • Kompetanse og erfaring som prosjektleder der logistikk og kunde- og leverandørdialog er sentralt.
  • Minimum 3 års erfaring som prosjektleder
  • Sertifisering på PRINCE2 practitioner eller tilsvarende
  • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk
  • Referanser fra tilsvarende relevante prosjekter/leveranser

Evalueringskrav

  • Erfaring fra tilsvarende prosjekter
  • Erfaring fra helsesektoren
  • Fagkompetanse og kjennskap til markedet innenfor telekom
  • Kompetanse til å sammenstille og analysere data fra ulike datakilder. (For eksempel gjennom Excel eller tilsvarende)

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
PRINCE 2

Competence area

Project management

Location

Trondheim/Oslo/Tromsø

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00