Request ID: 21-03-4323
Published: 26.03.2021

NHN leverer nettverksforbindelser til en rekke aktører i helsesektoren. En del av disse forbindelsene har gammelt utstyr og er realisert på kobberforbindelser fra Telenor, som må erstattes. Til sammen er det i underkant av 1000 aksesser som må endres, hvorav ca 500 bør være endret innen utgangen av 2021 og resten før sommeren 2022. Aksessene er primært levert til små kunder som for eksempel legekontor, fysioterapeuter og tannleger, men det er også en god andel som er levert til kommuner og noen få mot spesialisthelsetjenesten.

NHN planlegger i disse dager hvordan denne oppgaven skal løses. Vi har delt aksessene opp i ulike arbeidspakker, basert på hvor mye det haster, tilgjengelig teknologi på kundens lokasjon og på hvilket segment kunden tilhører. Ulike pakker vil trolig realiseres på forskjellig vis og det vil derfor være forskjellige ressurser og underleverandører involvert. 

Vi trenger bistand fra en ressurs som kan sikre planlegging og gjennomføring av disse endringene. Dette innebærer utstrakt kommunikasjon med kundeansvarlig i NHN og våre kunder, samt tett dialog med våre underleverandører som skal utføre endringene. Arbeidet vil også innebære å hente data og oppdatere data i forskjellige datakilder, dette innebærer for eksempel å holde styr på økonomien både for dette prosjektet hvordan endringene påvirker NHNs marginer. Det vil være viktige at ressursen evner å holde tett og god kontakt med teknisk og merkantilt team i linja.

Vi anslår behovet for å være mellom 50% og 100%, dette vil avklares nærmere gjennom planleggingsfasen i de to første ukene av oppdraget. Det er ønskelig med oppstart så raskt som mulig og helst innen 01.05.2021.

Det kan bli behov for bistand i andre prosjekter i NHN.

Absolutte krav

  • Kompetanse og erfaring som prosjektleder der logistikk og kunde- og leverandørdialog er sentralt.
  • Minimum 3 års erfaring som prosjektleder
  • Sertifisering på PRINCE2 practitioner eller tilsvarende
  • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk
  • Referanser fra tilsvarende relevante prosjekter/leveranser

Evalueringskrav

  • Erfaring fra tilsvarende prosjekter
  • Erfaring fra helsesektoren
  • Fagkompetanse og kjennskap til markedet innenfor telekom
  • Kompetanse til å sammenstille og analysere data fra ulike datakilder. (For eksempel gjennom Excel eller tilsvarende)

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
PRINCE 2

Competence area

Project management

Location

Trondheim/Oslo/Tromsø

Workload

100%

Startdate

03.05.2021

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00