Request ID: 21-06-7863
Published: 17.06.2021

Avdeling helseregistre har en pågående satsing på tilgjengeliggjøring av relevant statistikk for allmennlegetjenesten. Dette er en meget etterspurt tjeneste i sektoren. Oppdraget er stort og vi ser nå etter inntil tre konsulenter som skal inngå i prosjektteamet for Prosjekt Allmennlegedata. Teamet jobber med å utvikle nye statistikker og tilgjengeliggjøre helseinformasjon på internett og bak en påloggingsløsning. Prosjektet allmennlegedatas brukergrupper er fastleger, kommunalt helsetjenester, pasienter og pårørende og sentrale myndigheter. Det jobbes etter smidig metodikk, behovene defineres i brukerhistorier og det utarbeides protyper på produktene som skal utvikles. BI-løsningene skal bidra til å kvalitetssikre våre data og understøtte en mest mulig effektiv arbeidsprosess fra mottak av data til publisering av informasjon til ulike målgrupper.

Ressursene vil jobbe i et meget kompetent miljø, det er ønskelig med selvgående og løsningsorienterte kandidater med relevant arbeidserfaring. 

Det er stort fokus på sikkerhet og alle typer tiltak som kan forbedre arbeidsprosesser, kvalitet, brukeropplevelse ol. Det er forventet at utvikleren både er bidragsyter og pådriver for disse prosessene.

Vi ser etter deg som er en erfaren og dyktig utvikler, som ikke er redd for å sette deg inn i nye problemstillinger. En BI-konsulent hos oss vil jobbe med å lage spørringer for innsamling, bearbeiding og tolking av informasjon. Vi ser etter kandidater som er avanserte SQL-programmerere, og som har kompetanse på PowerBI. Han/hun vil også bidra i dialog med brukere for å hente inn, tolke og dokumentere behov. Det er også ønskelig med erfaring rundt datamodellering.

Vi ber om at erfaring som BI-konsulent oppgis, og vi vil foretrekke konsulenter med mer enn 2 års erfaring rundt Bi-arbeid. Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV-er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. Aktuelle kandidater blir kalt inn til samtale.

Absolutte krav:

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Minimum 2 års dokumentert erfaring med SQL programmering
 • Minimum 1 års dokumentert kompetanse på Power BI
 • Minimum 2 års dokumentert erfaring med MS SQL Server og tilhørende tjenester som (SSIS, SSAS og SSRS)
 • Erfaring med å utarbeide krav, brukerhistorier, og løsningsbeskrivelser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Evalueringskrav:

 • Erfaring med helsedata
 • Programmeringserfaring innen R
 • Erfaring med bistand til kravspesifisering, modellering, design og utvikling av datavarehusløsninger
 • Kjennskap/erfaring til automatisert produksjon
 • Kompetanse innen datavisualisering
 • Positiv innstilling, gode samarbeidsevner, «team-ånd»
 • Erfaring med smidige metodikker som Lean, Scrum og Kanban
 • Ønske om å lage gode løsninger for brukerne
 • Erfaring med informasjonssikkerhet
 • Kjennskap til offentlig sektor eller helsesektor

Trondheim foretrekkes, men resten av landet kan vurderes.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format,godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Required skills:
SQL SSIS SSAS SSRS Power BI

Desired skills:
Lean Scrum Kanban

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim/Oslo

Workload

100%

Startdate

02.08.2021

Enddate

02.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Anna Lilleødegård
Sourcing manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00