Request ID: 21-09-8365
Published: 22.09.2021

Arkitektbistand til dokumentasjon av registerdata og metadata

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, er registerforvalter for Norsk Pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Avdelingen jobber stadig med å utvide registrene med nye dataområder samt forvalte og videreutvikle dataområdene som allerede finnes i registrene. En viktig del av dette er god dokumentasjon.

I tillegg til at avdelingen har det daglige forvaltningsansvaret så pågår det arbeid i flere prosjekter som har fortløpende leveranser. Det er derfor behov for bistand for å støtte fagressurser i oppgaver særlig knyttet til dokumentasjon av data og metadata og bistå i etablering av gode informasjonsstrukturer. Prosjektet "Effektive Leveranser til HDP" skal sørge for at Helsedirektoratet er i stand til å levere dataprodukter til Helsedataprogrammet i henhold til oppgaver og rammer for Helsedataservice og Helseanalyseplattformen på en effektiv måte. Dataprodukter for både NPR og KPR skal produseres og overføres den nye Helseanalyseplattformen for å understøtte utleveringer til forskningsformål.

Du vil være dedikert prosjektet og jobbe tett sammen fagressurser fra avdelingen. Det er behov for en ressurs av type funksjonell arkitekt med god forretningsinnsikt som kan:

  • være en støttespiller til fagressurser og en sparringspartner til prosjektet
  • bistå fagressurser i arbeidet med utforming av god og strukturert dokumentasjon på registerdata og metadata
  • bistå i arbeidet med utformingen av gode prosesser og en teknisk løsning hvor fagressurser kan dokumentere registerdata
  • Oppdraget/leveransen /bistanden skal utføres i: Fortrinnsvis Trondheim, ukentlig reising til Trondheim må påregnes.

KRAV TIL KOMPETANSE

Til rollen som funksjonell arkitekt ser vi etter en erfaren konsulent som har kunnskap om registerdata, store datamengder, metadatahåndtering og informasjonsforvaltning. Vi ønsker oss en selvgående og effektiv person som evner å se helhet. En erfaren arkitekt som har erfaring fra offentlig sektor, er nødvendig i denne rollen. Erfaring eller kjennskap til helsedata er en fordel.

Vi ser etter en positiv og engasjert person som evner å jobbe på flere ulike nivå, er en pådriver og som også kan ta ansvar for å følge opp interne leveranser (prosessleder). Du vil bli en sentral ressurs i avdelingen og må like å jobbe tverrfaglig, i grensesnittet mellom organisatoriske, forretningsmessige og teknologiske utfordringer.

Competence area

Architecture

Location

Trondheim/Remote

Workload

100%

Startdate

11.10.2021

Enddate

30.06.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Arkitekt - Verdikjede, prosesser og systemer

Request ID: 21-10-6005 Published: 2021-10-21

Nasjonalt nett er en tjenesteleverandør med stort behov for å revitalisere verdikjeden for å øke kvaliteten på våre tjenester og effektivisere tjenesteleveranse. Dette ser vi for oss skjer gjennom å redusere unødvendige manuelle og dublerte operasjoner og gjerne øke graden av automatisering. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede for tjenesteleveranser, inkludert hvilke arbeidsprosesser vi trenger for å understøtte denne verdikjeden. Vi mangler en knytning fra verdikjeden og til in......

Competence area
Architecture
Location
Remote / Oslo /Trondheim / Tromsø
Workload
100%
Startdate
2021-12-01
Enddate
2022-04-01
Can prolong
Languages
Apply before: 03-11-2021 11:00

.NET utvikler

Request ID: 21-10-4596 Published: 2021-10-20

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata. Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til sam......

Competence area
Development, Security
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2021-11-22
Enddate
2022-12-31
Languages
Norsk og Engelsk
Apply before: 02-11-2021 15:00