Request ID: 20-03-1709
Published: 02.03.2020

 

Bistanden som skal utføres 

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre har viktige leveranser for å understøtte Helsedataprogrammet (HDP) i regi av direktoratet for e-helse.

Ved årsskiftet 2020/2021 skal Helseanalyseplattformen (HAP) etableres med dataprodukter blant annet fra Norsk pasientregister (NPR). Neste steg omfatter også kommunalt og pasient- og brukerregister (KPR). Som et ledd i dette vil avdeling helseregistre i 2020 etablere et prosjekt som ramme for arbeidet med dataprodukter, integrasjon, og overføring av data til HAP. Prosjektet planlegges i første omgang for perioden 2020-Q2 2022. 

Prosjektet har som overordnet formål å etablere og overføre dataprodukt(er) fra Helsedirektoratet, avdeling helseregistre til Helseanalyseplattformen. Dette kan videre deles inn i fire overordnede hovedleveranser: dataprodukter, metadata, løsning for integrasjon og dataoverføring, samt forvaltningsmodell. Vi ser nå etter en god funksjonell arkitekt.

For dette oppdraget søker vi en ressurs som skal arbeide med kravstilling og deretter testing i henhold til stilte krav.

Krav til kompetanse

Vi ser etter deg som er selvstendig, nøyaktig, strukturert og har kvalitetsfokus.  Vi ønsker en erfaren og trygg person i rollen som funksjonell arkitekt som skal bidra til å være prosessdriver ved å innhente behov, kartlegge brukerbehov og etablere funksjonelle spesifikasjoner.

Vedkommende skal:

  • være bindeledd mellom helsefaglig side og IT-/registerfaglig side
  • avdekke kravene i dialog med helsefaglig side
  • beskrive akseptansekriteriene sammen med tekniske ressurser på utviklerteamet
  • prototype løsninger, og hjelpe teamet med å utvikle en god prosess hvor prototyping brukes for å avdekke feil og misforståelser tidlig
  • teste og gi tilbakemelding på utviklet løsning i tett dialog med utviklerne
  • dokumentering

Erfaring som med oppgaver som naturlig tilhører rollen funksjonell arkitekt:

  • Planlegging av løsning sammen med helsefaglig- og registerfaglig side
  • Prototyping og skisser av løsning
  • Skrive akseptansekriterier
  • Testing etter akseptansekriteriene når det er behov for det

Arbeidet vil foregå i team og i tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim. Vedkommende må trives i skjæringspunktet mellom helse og IT, gi et godt inntrykk og oppleves å passe inn i vårt miljø. 

Vedkommende er tiltenkt rollen funksjonell arkitekt i prosjektet som skal realisere dataprodukter knyttet til Helsedataprogrammet.

Start: Snarest mulig, og senest 23.03.20
Varighet: 1 år
Opsjon: 1 + 1 år
Omfang: 100%
Lokasjon: Trondheim
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Helsedirektoratet.

Required skills:
Ytelsestesting Sikkerhetstesting

Desired skills:
Scrum Kanban DevOps Design Sprints

Competence area

Architecture, Other

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Teknisk Prosjektleder

Request ID: 22-08-8837 Published: 2022-08-01

Målbildet for NPR og KPR gir retning for utvikling av dataene i registeret og registerplattform. Det er derfor behov for bistand fra en dyktig og drevet teknisk prosjektleder som kan lede utviklingen av registerplattform, både for å ta inn nye data i KPR og for å modernisere NPR. Den tekniske prosjektlederen skal være teamleder for arbeidet med å tilpasse registerplattform til meldingsspesifikasjoner på data som skal rapporteres til NPR og KPR, samt understøtte interne informasjonsmodeller for......

Competence area
Project management
Location
Trondheim
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00

4x BI utviklere

Request ID: 22-08-6097 Published: 2022-08-01

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) for primærhelsetjenesten og Norsk pasientregister (NPR) for spesialisthelsetjenesten er de to største. Avdeling helseregistre mottar og kvalitetssikrer informasjon om henvisninger og behandlinger utført av statlige og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppf......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
2022-09-01
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 16-08-2022 10:00