Request ID: 20-03-1709
Published: 02.03.2020

 

Bistanden som skal utføres 

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre har viktige leveranser for å understøtte Helsedataprogrammet (HDP) i regi av direktoratet for e-helse.

Ved årsskiftet 2020/2021 skal Helseanalyseplattformen (HAP) etableres med dataprodukter blant annet fra Norsk pasientregister (NPR). Neste steg omfatter også kommunalt og pasient- og brukerregister (KPR). Som et ledd i dette vil avdeling helseregistre i 2020 etablere et prosjekt som ramme for arbeidet med dataprodukter, integrasjon, og overføring av data til HAP. Prosjektet planlegges i første omgang for perioden 2020-Q2 2022. 

Prosjektet har som overordnet formål å etablere og overføre dataprodukt(er) fra Helsedirektoratet, avdeling helseregistre til Helseanalyseplattformen. Dette kan videre deles inn i fire overordnede hovedleveranser: dataprodukter, metadata, løsning for integrasjon og dataoverføring, samt forvaltningsmodell. Vi ser nå etter en god funksjonell arkitekt.

For dette oppdraget søker vi en ressurs som skal arbeide med kravstilling og deretter testing i henhold til stilte krav.

Krav til kompetanse

Vi ser etter deg som er selvstendig, nøyaktig, strukturert og har kvalitetsfokus.  Vi ønsker en erfaren og trygg person i rollen som funksjonell arkitekt som skal bidra til å være prosessdriver ved å innhente behov, kartlegge brukerbehov og etablere funksjonelle spesifikasjoner.

Vedkommende skal:

  • være bindeledd mellom helsefaglig side og IT-/registerfaglig side
  • avdekke kravene i dialog med helsefaglig side
  • beskrive akseptansekriteriene sammen med tekniske ressurser på utviklerteamet
  • prototype løsninger, og hjelpe teamet med å utvikle en god prosess hvor prototyping brukes for å avdekke feil og misforståelser tidlig
  • teste og gi tilbakemelding på utviklet løsning i tett dialog med utviklerne
  • dokumentering

Erfaring som med oppgaver som naturlig tilhører rollen funksjonell arkitekt:

  • Planlegging av løsning sammen med helsefaglig- og registerfaglig side
  • Prototyping og skisser av løsning
  • Skrive akseptansekriterier
  • Testing etter akseptansekriteriene når det er behov for det

Arbeidet vil foregå i team og i tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim. Vedkommende må trives i skjæringspunktet mellom helse og IT, gi et godt inntrykk og oppleves å passe inn i vårt miljø. 

Vedkommende er tiltenkt rollen funksjonell arkitekt i prosjektet som skal realisere dataprodukter knyttet til Helsedataprogrammet.

Start: Snarest mulig, og senest 23.03.20
Varighet: 1 år
Opsjon: 1 + 1 år
Omfang: 100%
Lokasjon: Trondheim
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Helsedirektoratet.

Required skills:
Ytelsestesting Sikkerhetstesting

Desired skills:
Scrum Kanban DevOps Design Sprints

Competence area

Architecture, Other

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.04.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Samfunnsmedisiner - TISK

Request ID: 22-01-6775 Published: 2022-01-14

Helsedirektoratet har hatt en betydelig økning i arbeidsbyrden i forbindelse med den løpende håndteringen av Covid-19 pandemien. Konsulenten skal delta i smittevernteamet som jobber med løpende utredning og beslutninger rundt Covid-19 relaterte problemstillinger, spesielt med TISK (Testing, Isolasjon, Sporing, Karantene) arbeid. Det innebærer å møte en stor mengde daglige henvendelser som krever raske svar på komplekse medisinske og smittevernfaglige problemstillinger. En stor del av spørsmålen......

Competence area
Other
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-02-14
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-01-2022 11:00

BI-Datavarehus utvikler - Legemiddelregisteret

Request ID: 22-01-5750 Published: 2022-01-12

FHI utvikler Legemiddelregisteret (LMR), et Nasjonalt Register for lagring av resepter oversendt fra apotekene. Første del av arbeidet begynner å nærme seg slutten samtidig som arbeid med datavarehus tiltar. FHI har mange systemer med underliggende databaser. FHI har behov for en til to ressurser som skal ha ansvar for BI-arkitektur og implementering av datavarehus. Ressursen(e) vil få en selvstendig rolle i arbeidet med flere av FHIs systemer hvilket stiller høye krav til konsulentens kompeta......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-03-01
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 21-01-2022 11:00