Funksjonell arkitekt - Kommunalt pasient- og brukerregister

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-10-3368
Published: 22.10.2020

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, samtidig som NPR utvides med bedre data om bruk av stråleterapi og radiologi i Norge. Aktiviteten gjennomføres som et eget prosjekt med finansiering fra både DSA og Helsedirektoratet. Begge direktoratene bidrar også med fagpersoner i arbeidet for å definere behov, kvalitetssikre leveranser m.v.

Prosjektet er nå i en gjennomføringsfase. Stråleterapidata er mottatt, kvalitetssikret og visninger av data er under utvikling. Data om radiologiske undersøkelser mottas nå i NPR sitt testmiljø, og meldingene kvalitetssikres i samarbeid med rapporteringsenheter og leverandører. Parallelt med test av innrapporterte data, skal det innenfor radiologiområdet utvikles tekniske løsninger for videre bearbeidelse, sammenstilling og visninger av data. Aktuelle indikatorer er aktivitet, stråledoser og ventetider. 

Prosjektet har allerede en erfaren funksjonell arkitekt i ca. 50% stilling. 

Det er behov for å styrke kapasiteten i prosjektet innen området funksjonell arkitektur. Ressursen vil inngå i et team for funksjonell arkitektur, og skal bidra til å formulere faglige krav til både meldingsmottak, kvalitetssikring, sammenstilling og leveranser av statistikk og indikatorer innenfor området radiologiske undersøkelser, radiologiske intervensjoner og nukleærmedisin. 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

  • Dokumentere møter, innspill og oppfølgingspunkter knyttet til funksjonelle krav (prosjektet benytter Confluence som dokumentasjonsverktøy)
  • Utforme funksjonelle krav til brukerhistorier (NPR benytter Jira for oppgavestyring).
  • Følge opp brukerhistorier, og bidra til avklaring mellom fagpersoner og utviklingsmiljø i operasjonalisering og detaljering av brukerhistorier (igjen med Jira som viktigste verktøy)
  • Bidra med underlag til test av oppgaver, etter hvert som disse ferdigstilles

Avdeling helseregistre har behov for en positiv og engasjert funksjonell arkitekt som skal bidra til å skaffe faglig innspill og sammenstille innspillene til brukerhistorier og følge opp disse i utviklingsløp i tre utviklingsteam (ett for mottak, ett for datavarehus og ett for publiseringsløsninger. 

Vi søker en dyktig og motivert funksjonell arkitekt som kan bidra til økt kapasitet i en etablert arbeidsform med utforming og oppfølging av funksjonelle krav fra fagpersoner i ulike direktorater – frem til tre ulike team av utviklere. Evne til samarbeid i prosjektsammenheng er vel så viktig som lang erfaring. 

Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Desired skills:
GDPR Jira Confluence Sharepoint

Competence area

Architecture

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Junior Backend Utvikler

Request ID: 20-11-5144 Published: 2020-11-27

Vi er ute etter en junior backend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, administrasjonsverktøy og ny funksjonalitet i RuterBestilling.  Konsulen......

Competence area
Development
Location
Remote/Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-01-04
Enddate
2021-07-05
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: 07-12-2020 12:00

2x Junior Prosjektstøtte

Request ID: 20-11-4127 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år.  Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av alle fagområder. Prosjektstøtte vil inngå i en pros......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 07-12-2020 12:00