Dundas BI og Power BI konsulent - Trondheim

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-03-3378
Published: 17.03.2020

Bistanden som skal utføres

HDIRs generelle behov

Helsedirektoratet har ansvar for å sørge for at ansvarlige ledd i stat, kommuner og foretak har god styringsinformasjon som beskriver status og utvikling for helsetjenesten samt har løpende tilgang på nødvendig informasjon om nasjonale styringsmål som kapasitets - og ressursutnyttelse, kvalitetsindikatorer, tilgjengelighet og befolkningens bruk av tjenester. For å tilby slik styringsinformasjon til helseforetak og kommuner tilrettelegger Helsedirektoratet data fra NPR og KPR, i en interaktiv web-tjeneste. 

Dette oppdraget

Anskaffelsen gjelder en ressurs som skal lage løsninger for publisering av statistikk i verktøyene Dundas BI og Power BI. God kunnskap i verktøyene er viktig og i tillegg har vi behov for en ressurs med erfaring med design og som kan sette seg inn i hva brukeren har behov for. Vi trenger en med prosjekterfaring og som har laget løsninger som er brukervennlige og funger godt i drift. Personen må jobbe tett med datavarehus for å bidra til gode datakilder. Prosjekterfaring er nødvendig. 

Kompetanse med bruk av helsedata er en fordel ettersom det skal utvikles løsninger med data fra KPR og NPR. Vi søker en dedikert ressurs som skal ha faste arbeidsdager i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim.

Krav til kompetanse

Vi ser etter deg som har erfaring med bruk av Dundas BI og Power BI. Du har også jobbet med grafisk design og laget brukervennlige løsninger for visning av statistikk. Du er nøyaktig, strukturert og løsningsorientert og liker variasjon i arbeidsdagene. Du er glad i å samarbeide og ser verdien av andre kompetanse og perspektiv. Du har erfaring med å jobbe i prosjekt og holde fremdrift i arbeidsoppgavene. 

Arbeidsoppgaver vil være følgende:

  • Utvikling av brukervennlige visninger av statistikk i Dundas BI og Power BI
  • Overføre Dashboards fra Dundas til Power BI
  • Utvikle ny funksjonalitet på eksisterende visninger
  • Etablere nye visninger på nye områder innenfor forvaltning av helseregistre
  • Forstå brukerens behov og lage løsninger som tilpasses disse
  • Bidra til god testing, forvaltning og drift av statistikkløsninger
  • Design og grafisk utforming
  • Forstå datakilder og bidra til god interaksjon med løsningene som utvikles
Start: 15.04.20
Varighet: 6 måneder
Opsjon:  6 måneder
Omfang: 100%
Lokasjon: Trondheim
Språk: Norsk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Helsedirektoratet.

Required skills:
Dundas BI Power BI

Desired skills:
Design og grafisk utforming

Competence area

Data warehouse and BI, Design

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.04.2020

Enddate

15.10.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00