Request ID: 20-11-8726
Published: 11.11.2020

Til dette arbeidet har vi behov for bistand fra 7 BI-konsulenter. Konsulentene vil inngå i vårt datavarehusteam. Teamet har ansvar for teknisk drift og utvikling av våre analyseløsninger. Det er behov for at teamet kan understøtte avdelingen med arbeid med datamodellering og løsningsarkitektur. Det vil i tillegg anskaffes en ressurs som testansvarlig som skal bidra inn i teamet i en separat anskaffelse. Vi jobber basert på Kimballs prinsipper og minst én Konsulent i tilbudt team må ha dokumentert kompetanse på området. Konsulenten må ha erfaring med Microsoft SQL Server, SSIS og SSAS da dette er sentrale verktøy for vår løsning i dag. Teamet skal ivareta både drift og utvikling. Vi benytter Azure DevOps (On Prem-versjonen) i arbeidet og det er en fordel om Konsulenten har erfaring med dette. I tillegg er det ønskelig med erfaring med Visual Studio og GIT/TFS i teamet. 

Krav til kompetanse for ulike roller: 

BI-arkitekt (1-3 konsulenter)

 • Må ha dokumentert kunnskap om Kimballs prinsipper og metode
 • Må ha inngående kunnskap om datamodellering
 • Må ha minst 3 års erfaring som BI-konsulent
 • Må ha god kjennskap til Microsoft SQL Server, SSIS og SSAS
 • Bør ha erfaring med Azure DevOps, GIT/TFS
 • Bør ha kjennskap til Visual Studio
 • Bør ha praktisk erfaring med smidige metodikker som for eksempel Scrum, Kanban eller design sprints

BI-utvikler (1-6 konsulenter)

 • Må ha minst 2 års erfaring som BI-konsulent
 • Må ha god kjennskap til Microsoft SQL Server, SSIS og SSAS
 • Bør ha kjennskap til Kimballs prinsipper og metode
 • Bør ha god kjennskap til datamodellering
 • Bør ha erfaring med Azure DevOps, GIT/TFS
 • Bør ha kjennskap til Visual Studio
 • Bør ha praktisk erfaring med smidige metodikker som for eksempel Scrum, Kanban eller design sprints

GENERELLE VURDERINGSKRITERIER FOR ALLE TILBUDTE KONSULENTER

Våre data er etterspurte og det må forventes at nye oppgaver kommer til og at prioriteringer endres. Datavarehuset er en viktig del av avdelingens produksjonsinfrastruktur, og det er nødvendig at Konsulenten har ønske om å jobbe i tett samarbeid med organisasjonen og med ulike pågående prosjekter. 

 • Det er også ønskelig med erfaring fra arbeid med helsedata, sensitive data eller strenge krav til personvern og informasjonssikring, eller at Konsulenten har interesse for og forutsetning for å enkelt kunne sette seg inn i dette.
 • Vi er i stadig endring og ser etter pågangsmot, engasjement og evne til å sette seg inn i nye fagområder, prosesser og teknologi. Det er positivt med kompetanse på skyløsninger, spesielt knyttet til datalagring og behandling.
 • Det er en fordel med erfaring med R eller andre statistikkverktøy.
 • Vi ber om at erfaring som BI-konsulent oppgis. Vi vil normalt foretrekke Konsulenter med mer enn 2 års erfaring med BI-arbeid.
 • Arbeidsspråket og dokumentasjon er på norsk og Konsulenten må beherske dette både muntlig og skriftlig.
 • Vi vil foretrekke tilbudte team som best møter våre krav.
 • Vi vil foretrekke tilbudte team som dekker flest mulig roller vi har behov for.
 • Vi ber om at Konsulentens tilgjengelighet fom 01.01.2021 omtales i tilbudet.
 • Vi ber om at det omtales kort inntil 2-to-referanseprosjekt for tilbudt Konsulent.

Required skills:
BI Datamodellering SQL Azure Visual Studio

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.12.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Junior Backend Utvikler

Request ID: 20-11-5144 Published: 2020-11-27

Vi er ute etter en junior backend utvikler med erfaring fra utvikling av Node/typescript/javascript baserte systemer. Konsulenten vil gå inn i et eksisterende team på 5 personer (PM, UX, utviklere). Teamet vil være en del av prosjektet for etablering av nye IT plattformer for å kunne levere Tilrettelagt Transport (“TT-kort”) i Oslo. Dette innebærer blant annet integrasjon mot automatiske planleggingssystemer for transport, administrasjonsverktøy og ny funksjonalitet i RuterBestilling.  Konsulen......

Competence area
Development
Location
Remote/Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-01-04
Enddate
2021-07-05
Can prolong
Languages
Skandinavisk
Apply before: 07-12-2020 12:00

2x Junior Prosjektstøtte

Request ID: 20-11-4127 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi 2 junior prosjektstøtte konsulenter. Merk at kunden ikke vektlegger erfaring utover 3 år.  Konsentra søker to junior ressurser som prosjektstøtte for å bistå prosjektledelsen i å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Den ene ressursen skal hovedsakelig bistå i arbeid med brukerinnsikt, brukermedvirkning, design og analyser, mens den andre ressursen vil jobbe mer på tvers av alle fagområder. Prosjektstøtte vil inngå i en pros......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 07-12-2020 12:00