Request ID: 21-10-4596
Published: 20.10.2021

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata.

Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til samhandlingsplattformen betraktes som hendelser som publiseres videre ut til de informasjonstjenestene som har behov for disse hendelsene. Vi praktiserer smidig utvikling for alle leveranseteam, basert på Large Scale Scrum (LESS, https://less.works/).

Tjenesten er i produksjon og kjører i Docker kontainere på Kubernetes cluster i NHN privat sky. Tjenesten er den første til å kjøre på denne plattformen og vil dermed danne grunnlag for en rekke andre tjenester som skal deployes på samme plattform. I tillegg skal teamet ivareta betydelig videreutvikling av tjenesten, bl.a. beriking av informasjon samt etablering av nytt (Open)API.

Teamet har behov for utviklerkompetanse med spesiell interesse for sikkerhet. Oppgavene vil bl.a. innebære å etablere tilstrekkelig sikkerhetsfunksjoner i CI/CD pipeline, etablere god praksis for bruk av sikkerhetsverktøy (bl.a. for kodeanalyse, imagescanning, kontainerscanning o.l.), bidra til ROS-vurderinger, samt øke sikkerhetskompetansen generelt i teamet.

Absolutte krav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Generelt god kompetanse på og erfaring med .NET Core
 • Spesielt god kompetanse på databaser (SQL, NoSQL, eller tilsvarende)
 • Erfaring med utvikling av REST-baserte API
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk og/eller engelsk språk
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
 • Erfaring med og/eller kunnskap om utvikling i team basert på smidige prinsipper

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering):

 • God kunnskap og erfaring om Docker kontainere og deploy på Kubernetes orkestreringsplattform
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling og deploy (CI/CD)
 • God kunnskap om arkitektur for MS applikasjoner
 • Kompetanse på sikring av informasjonstjenester (OWASP, OAuth, o.l)
 • Kompetanse på FHIR-baserte API

Required skills:
.NET Core SQL NoSQL REST-baserte API

Desired skills:
Docker CI/CD OWASP FHIR-baserte API

Competence area

Development, Security

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

22.11.2021

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - NRK

Request ID: 21-11-4917 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en tjenestedesigner. Rollen som tjenestedesigner vil innebære ansvar for teamets konseptutvikling og tjenesteutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å delta i design og utvikling av helhetlige løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») på Microsoft 365-plattformen. Løsningene skal un......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 16:00

Løsningsarkitekt - NRK

Request ID: 21-11-8929 Published: 2021-11-25

Seksjon informasjonsstyring i NRK er i ferd med å endre strategi fra tradisjonell dokumentfangst og arkivering i et sak/arkivsystem til brukerorientert informasjonsstyring. Til dette arbeidet er det behov for en løsningsarkitekt. Rollen som løsningsarkitekt skal utvikle praktiske løsninger og/eller PoC («proof-of-concept») for ulike brukergrupper, basert på bruk av Microsoft 365. Konsulenten vil ha ansvar for å utarbeide teknisk design, rådgivning på arkitektur og implementering av ulike typer......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-01-03
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-12-2021 15:00