Request ID: 21-10-4596
Published: 20.10.2021

Samhandlingsplattformen har behov for ekstra kapasitet og spisskompetanse på sikkerhet til vårt team Person. Teamet har ansvar for Persontjenesten, som er helsesektorens kopi av folkeregisteret i Norge. I tillegg har teamet ansvar for å berike denne informasjonen med tilleggsinformasjon (bl.a. bydelsinformasjon) som helsesektoren etterspør. Aktører i helsesektoren konsumerer data fra Persontjenesten for å hente persondata.

Vi implementerer en hendelses-orientert arkitektur, der data inn til samhandlingsplattformen betraktes som hendelser som publiseres videre ut til de informasjonstjenestene som har behov for disse hendelsene. Vi praktiserer smidig utvikling for alle leveranseteam, basert på Large Scale Scrum (LESS, https://less.works/).

Tjenesten er i produksjon og kjører i Docker kontainere på Kubernetes cluster i NHN privat sky. Tjenesten er den første til å kjøre på denne plattformen og vil dermed danne grunnlag for en rekke andre tjenester som skal deployes på samme plattform. I tillegg skal teamet ivareta betydelig videreutvikling av tjenesten, bl.a. beriking av informasjon samt etablering av nytt (Open)API.

Teamet har behov for utviklerkompetanse med spesiell interesse for sikkerhet. Oppgavene vil bl.a. innebære å etablere tilstrekkelig sikkerhetsfunksjoner i CI/CD pipeline, etablere god praksis for bruk av sikkerhetsverktøy (bl.a. for kodeanalyse, imagescanning, kontainerscanning o.l.), bidra til ROS-vurderinger, samt øke sikkerhetskompetansen generelt i teamet.

Absolutte krav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Generelt god kompetanse på og erfaring med .NET Core
 • Spesielt god kompetanse på databaser (SQL, NoSQL, eller tilsvarende)
 • Erfaring med utvikling av REST-baserte API
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk og/eller engelsk språk
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
 • Erfaring med og/eller kunnskap om utvikling i team basert på smidige prinsipper

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering):

 • God kunnskap og erfaring om Docker kontainere og deploy på Kubernetes orkestreringsplattform
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling og deploy (CI/CD)
 • God kunnskap om arkitektur for MS applikasjoner
 • Kompetanse på sikring av informasjonstjenester (OWASP, OAuth, o.l)
 • Kompetanse på FHIR-baserte API

Required skills:
.NET Core SQL NoSQL REST-baserte API

Desired skills:
Docker CI/CD OWASP FHIR-baserte API

Competence area

Development, Security

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

22.11.2021

Enddate

31.12.2022

Languages

Norsk og Engelsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Tjenestedesigner - STOR

Request ID: 22-07-3053 Published: 2022-07-04

STOR-prosjektet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten og består av flere prosjekter innenfor smart transport i Oslo og Akershus. Vi utforsker intelligente lyskryss, selvkjørende og autonome enheter, intelligente transport system (ITS), bruk av sanntidsdata, smart varelevering, internet of things og mye annet som kan forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten, klima og miljø. Nå trenger vi en senior tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrer......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
Enddate
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-07-2022 14:00

Løsningsarkitekt

Request ID: 22-07-1494 Published: 2022-07-01

Primært i forbindelse med utvikling av Brønnøysundregistrenes plattformløsning (BRsys), samt mulig arbeid i relaterte utviklingsprosjekter har Brønnøysundregistrene behov for å utføre tilstrekkelig med arkitekturarbeid. Dette for å sikre at løsningen vil tilfredsstille alle overordnede arkitekturkrav. Formålet med denne anskaffelsen er å tilføre en ny arkitekturressurs til pågående arkitekturarbeid slik at et utviklerteam får tilstrekkelig med grunnlag for bygging av systemer, samt kontinuerlig......

Competence area
Architecture
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2022-09-15
Enddate
2023-09-15
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 29-08-2022 10:00