Request ID: 20-06-7437
Published: 11.06.2020

HelseID er en løsning som benyttes til sikker autentisering av helsepersonell ovenfor applikasjoner og APIer i sektoren. Løsningen er basert på IdentityServer4, og benytter standarder som OpenID Connect og OAuth2.

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for videreutvikling og forvaltning av kjernekomponenter i HelseID og ønsker derfor å engasjere 3 fullstack konsulenter på heltid fra 01.07.2020 frem til 30.06.2021 med opsjon på 1+1 års forlengelse. Det sitter konsulenter i stillingene i dag.

Konsulentene vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for digital kommunikasjon i helsesektoren. 

Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
  • .NET Core eller tilsvarende
  • IdentityServer4
  • Databaseteknologi (MS SQLServer og/eller MongoDB)
  • Frontend-utvikling etter moderne webstandarder (web components, Angular 2+)
 • Meget god kompetanse på protokollene OpenID Connect og OAuth2
 • Erfaring med arkitekturarbeid knyttet til sikkerhet, autentisering og autorisasjon
 • Kjennskap til Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgssektoren
 • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
 • Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Kompetanse på arkitektur og Test Driven Design (TDD)
 • Det er en fordel med kjennskap til bruk av skyløsninger
 • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
 • God kunnskap om arkitektur for MS applikasjoner
 • Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD)
 • Erfaring med og/eller kunnskap om scrum-basert utviklingsprosess eller andre smidige utviklingsmetodikker
 • Erfaring fra team-arbeid
 • Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig

Required skills:
.NET Core IdentityServer4 MS SQL MongoDB Angular

Desired skills:
TDD Skyløsninger MS applikasjoner

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

01.07.2020

Enddate

30.06.2021

Option to prolong

Languages

Norks

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

ITIL-ekspert

Request ID: 21-04-9577 Published: 2021-04-16

Prosjektet behøver en ressurs som kan være med å tilpasse og understøtte ITIL-metodikken til tjenesteintegrator-tjenesten som skal etableres. Tjenesteintegrator skal være den koordinerende part for hele AMK-økosystemet. Det innbefatter blant annet å ha det overordnede ansvaret for å styre og forvalte den ende-til-ende-tjeneste proaktivt (når behov for endringer) og reaktivt (når hendelser oppstår i det daglige). Tjenesteintegrator skal også koordinere tjenester fra flere leverandører, og skape......

Competence area
Infrastructure
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 15:00

Team - senior og junior utvikler Microsoft Azure

Request ID: 21-04-9808 Published: 2021-04-16

Tilbyder skal bidra med nøkkelkompetanse i arbeidet med å sette opp hvilke applikasjoner/tjenester som vi skal ta i bruk i Azure når vi utvikler nye integrasjoner.  Videre skal Tilbyder levere fortløpende utviklingsleveranser i form av mikrotjenester som vil være integrasjoner basert på REST API.  Etter at mikrotjenestene er utviklet, så skal de bistå med videreutvikling/feilretting etc. også etter prosjektets slutt KRAV TIL KOMPETANSE Konsulentene skal ha: God forståelse for skyteknologi og fo......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
50-100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-10-07
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 27-04-2021 10:00