Request ID: 21-06-1678
Published: 22.06.2021

Norsk Helsenett har behov for ekstra kompetanse og kapasitet for å håndtere utvikling, testing, konfigurasjon, etablering av en testrigg, samt implementering i driftsmiljøet for denne tjenesten. I grove trekk er tjenesten basert på standard programvare (open source message queue broker), serverbasert logging med splunk, .net klientkode og komponenter.

Helsesektoren trenger gode integrasjons, dataflyt og meldingstjenester for å kunne bygge og sine egne produkter og tjenester i en integrert helhet.

En av disse er en kø-basert løsning for asynkron kommunikasjon mellom aktører (samarbeidspartnere, systemer, og forvaltningsetater) i sektoren. Denne forvaltes av Divisjon Samhandlingsplattform. På grunn av endringer i grunnleggende teknologi og krav til løsningen, er den nå under utskifting og må delvis ny-utvikles.

Minimumskrav (absolutte krav) til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles): 

  • Generelt god kompetanse på og erfaring med .NET 4.5 (og nyere / core) og Visual Studio 
  • Kompetanse på REST / Web API / Open API
  • Minimumserfaring med købaserte meldingssystemer
  • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig.
  • Erfaring og/eller kunnskap med smidige utviklingsprosesser og team.

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering): 

  • Erfaring med oppsett og drift av RabbitMQ
  • Erfaring med å bygge meldingsbaserte integrasjoner 
  • Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD) 
  • Referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
  • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren 

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office Word format,godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Required skills:
.NET Visual Studio REST Web API Open API

Desired skills:
RabbitMQ CI/CD

Competence area

Development

Location

Trondheim

Workload

100-200%

Startdate

31.08.2021

Enddate

31.08.2022

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Shafrin Zaman
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00