Request ID: 21-02-0774
Published: 11.02.2021

For vår kunde i helsesektoren, søker vi etter en Business Impact Analyst.

På vei mot vår strategiske posisjon er det nødvendig for NHN å få bedre oversikt og mer detaljert kunnskap om tilstanden på de mest forretningskritiske produktene/tjenestene NHN leverer for å kunne iverksette ulike tiltak for å sikre beredskap og forretningskontinuitet. Vi har derfor startet et prosjekt som skal gjennomføre Business Impact Analysis (BIA) av de mest forretningskritiske tjenester NHN leverer. Dette skal gi oss mer kunnskap om konsekvensene ved brudd i tjenesten og et grunnlag for prioritering ved større hendelser. I planleggingsfasen av prosjektet skal det utarbeides en oversikt over forretningskritiske tjenester, og det skal gjøres en BIA-pilot på en forretningskritisk tjeneste. Erfaringene fra piloten skal benyttes til å detaljere omfanget for gjennomføringsfasen av prosjektet.

Vi trenger bistand fra noen som har praktisk erfaring fra BIA og som har verktøy i form av prosessbeskrivelser og maler for gjennomføring av slik analyse. Målet er å etablere BIA-kompetanse i egen virksomhet, og sørge for at en BIA-prosess er beskrevet og forankret i vårt eget styringssystem.

KRAV TIL KOMPETANSE

Vi ser etter en konsulent som har inngående forståelse av BIA og operativ erfaring fra slike analyser, gjerne fra tilsvarende virksomhet som Norsk Helsenett hvor leveransen består av drift av samfunnskritiske tjenester. Vi vektlegger videre personlige egenskaper som å være selvstendig og løsningsorientert, kunne fungere godt i team, ha gode evner til å sette seg raskt inn i forretningsbehov, og kommuniserer svært godt både muntlig og skriftlig på norsk.

KRAV 

  • God forståelse av Business Impact Analysis (BIA) på tjenestenivå.
  • Operativ erfaring fra BIA på tjenestenivå.
  • Ha tilgang til prosess for gjennomføring av BIA som kan overføres til Norsk Helsenett med tilhørende malverk.

Required skills:
BIA

Competence area

Infrastructure, Other

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

01.05.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00