Prosjektledere og testleder innføring HP

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 24-01-8164
Published: 08.01.2024

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og over 30 midt-norske kommuner. Selskapet har ansvar for innføring og drift og forvaltning av den nye pasientjournalen Helseplattformen for helsetjenesten i hele Midt-Norge. Se https://helseplattformen.no.

Løsningen Helseplattformen som er basert på pasientjournalen fra Epic, er innført ved St. Olavs hospital, 19 kommuner og enkelte fastlegekontor. 
Løsningen skal innføres for de resterende helseforetak med Helse Møre og Romsdal HF i april 2024 og Helse Nord-Trøndelag HF i november 2024. 

Vi har nå behov for bistand til prosjektledelse for innføringsprosjektene for helseforetak - HF

Rolle 1 Prosjektleder innføring HF
Rolle 2 Del-prosjektleder Go liveforberedelser
Rolle 3 Testleder

For alle rollene er det behov for tilstedeværelse i Trondheim minimum 60%

Prosjektleder innføring HF: 
Ansvarsområder og oppgaver:

 • Prosjektleder for innføring av Helseplattformen til helseforetakene i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag
 • Fremdriftsoppfølging; herunder risikovurdering og rapportering
 • Oppdatering og oppfølging av prosjektets planverk som blant annet omfatter 
  • budsjett og ressursplan 
  • Kompetansebehov
 • Styre prosjektet mot godkjente mål og innenfor vedtatt budsjett og gjennomføringsplan
 • Løpende avklare eventuelle avhengigheter til andre prosjekter og aktiviteter og sikre at risiko ved disse avhengighetene minimaliseres
 • Rapportere til overordnet nivå i tråd med gjeldende rutiner underveis i prosjektet
 • Samarbeid med Epic og HP sine kunder

Krav til kompetanse /erfaring:  

 • Erfaring fra innføring av komplekse virksomhetskritiske systemer
 • Betydelig program- og prosjektledererfaring
 • Meget god kjennskap til og erfaring fra prosjekter innen helsesektoren
 • Meget strukturert, gode kommunikasjonsevner og god til å lede tverrfaglige team mot felles mål  
 • Innehar relevante sertifiseringer for program og prosjektledelse

Del-prosjektleder go-live forberedelser (helseforetak og kommunene):   
Ansvarsområder: 

 • Del-prosjektleder for go-live forberedelser i Helseplattformens videre deployeringsløp mot helseforetak og kommuner 
 • Bistår prosjektleder for Innføringsprosjekt i planlegging og gjennomføring av månedlige statusgjennomganger («E vi klar») med aktuelle aktører frem mot go-live 
 • Ansvarlig for planleggingsprosess og etablering av helhetlige planer for manuell konvertering knyttet til produksjonssetting hos ulike aktører (Helseforetak) 
 • Bistår prosjektleder for Innføringsprosjekt i etablering av integrert cutoverplan per produksjonssetting sammen med alle relevante aktører  
 • Bistår prosjektleder for Innføringsprosjekt i planlegging og etablering av det regionale kommandosenter per produksjonssetting i Helseplattformen 
 • Bidra inn mot prioriterte leveranser og generell prosjektoppfølging inn mot produksjonssetting  

Krav til kompetanse /erfaring:  

 • Bred erfaring fra anskaffelse og innføring av virksomhetskritiske systemer 
 • Prosjektledererfaring 
 • God kjennskap til og erfaring fra prosjekter innen helsesektoren 
 • Dokumentert erfaring med planlegging og gjennomføring produksjonssetting (konvertering, cutover og kommandosenter/hypercare) for virksomhetskritiske systemer 
 • Erfaring med å samarbeide med internasjonale leverandører 
 • Meget strukturert, gode kommunikasjonsevner og god til å lede tverrfaglige team mot felles mål   
 • Innehar relevante sertifiseringer (eks. program-, prosjektledelse, agile metoder, sertifiseringer innenfor IT og helse-IT) 

Testleder
Ansvarsområder og oppgaver: 

 • Testleder for innføring av Helseplattformen til helseforetakene i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag 
 • Overordnet fremdriftsoppfølging på alle testaktiviteter; herunder risikovurdering og rapportering 
 • Oppdatering og oppfølging av planverk for totalomfanget av test og kvalitetssikring i innføringsprosjektene, herunder ressursplan og kompetansebehov 
 • Utarbeide dokumentasjon av gjennomført testing
 • Sikre risikobasert styring av testinnsatsen 
 • Løpende avklare eventuelle avhengigheter mellom testaktiviteter, og sikre at risiko ved disse avhengighetene minimaliseres 
 • Rapportere til overordnet nivå i tråd med gjeldende rutiner underveis 
 • Samarbeid med Epic og HP sine kunder på testområdet
 • Bidra i arbeidet med å utarbeide metodikk og strategi for gjennomføring av test i innføringsprosjekter
 • Bidra i kompetanseheving på test hos ressurser på tvers av Helseplattformens organisasjon

Krav til kompetanse /erfaring:   

 • Erfaring fra testledelse i innføringsprosjekter med komplekse virksomhetskritiske systemer 
 • God testfaglig kompetanse
 • God prosjektledererfaring for testprosjekter
 • Meget strukturert, gode kommunikasjonsevner og god til å lede tverrfaglige team mot felles mål   
 • Innehar relevante sertifiseringer (eks. test og testledelse, prosjektledelse)  

Competence area

Project management, Test and test management

Location

Trondheim

Workload

100%

Languages

Skandinavisk

Startdate

01.02.2024

Enddate

31.12.2024

Apply before

13.01.2024

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Data Engineers

Request ID: 24-04-8935 Published: 2024-04-17

TET Digital (Ruter) skal utvide satsningen på data og vi søker etter 1-6 (en til seks) erfarne data engineers med utviklerkompetanse. Data engineers vil inngå i flere produktteam. Våre team eier både operative og analytiske dataprodukter som skal tilgjengeliggjøres på Ruters Digitale Plattform (RDP) og deles internt og eksternt. Eksempel på et dataprodukt kan være punktlighet på kjøretøy i rute.En av våre produktområder heter Reise. Løsningene i dette produktområde består av en rekke tjenester s......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-13
Enddate
2025-04-30
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00

Maskinlæringskonsulent - Data & Innsikt

Request ID: 24-04-4291 Published: 2024-04-17

Avdelingen Data & Innsikt i TET Digital (Ruter) skal tilrettelegge data og innsikt gjennom federerte dataprodukter og moderne teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, Snowflake, Sagemaker, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter er blant annet brukere av rapporter og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser, innsikt og oppfølging av eiernes kunder og operatører, ver......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-05-10
Enddate
2025-05-31
Languages
Norsk
Apply before: 28-04-2024 12:00