Prosjektleder innen Helsesektoren

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-02-0540
Published: 12.02.2020

Bistanden som skal utføres

Vårt generelle behov

Avdeling Helseregistre får større og større prosjektportefølje samtidig som helsedatafeltet er i endring. I perioden 2020-2022 skal avdelingen bidra inn i Helsedataprogrammet med overføring av dataprodukter fra avdelingens registre. Dette innebærer blant annet at prosjektet skal utvikle og etablere dataprodukt med tilhørende metadata. Dette vil kreve leveranser på flere nivå, fra utvikling av ulike løsninger, til interessenthåndtering og jobbe med forvaltningsmodell og etablere grenseoppganger mot eksterne aktører. I dette arbeidet ønsker vi støtte fra en prosjektleder med erfaring fra utviklingsprosjekter og som kan sikre fremdrift og leveranser i et komplekst prosjekt. 

Dette oppdraget

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre har viktige leveranser for å understøtte Helsedataprogrammet (HDP) i regi av direktoratet for e-helse.

Ved årsskiftet 2020/2021 skal Helseanalyseplattformen (HAP) etableres med dataprodukter blant annet fra Norsk pasientregister (NPR). Neste steg omfatter også kommunalt og pasient- og brukerregister (KPR). Som et ledd i dette vil avdeling helseregistre i 2020 etablere et prosjekt som ramme for arbeidet med dataprodukter, integrasjon, og overføring av data til HAP. Prosjektet planlegges i første omgang for perioden 2020-Q2 2022.  

Prosjektet har som overordnet formål å etablere og overføre dataprodukt(er) fra Helsedirektoratet, avdeling helseregistre til Helseanalyseplattformen. Dette kan videre deles inn i fire overordnede hovedleveranser: dataprodukter, metadata, løsning for integrasjon og dataoverføring, samt forvaltningsmodell. Vi ser nå etter en god prosjektleder som kan skape fremdrift og drive prosess i et prosjekt med mange interessenter. 

Vi ønsker en erfaren og trygg person som tar ansvar for denne prosessen og opprettholder god framgang. 

Krav til kompetanse

Vi ser etter deg som er nøyaktig, strukturert og har sterk interesse for smidige prosesser. Du liker variasjon i arbeidsdagene, og du har fokus på å utføre oppgaver som tradisjonelt ligger hos en prosjektleder. Du må kunne prioritere bort oppgaver som ikke gir tilstrekkelig verdi. Du er god på å holde fremdrift, til å kommunisere og finne løsninger sammen med andre. Vedkommende må trives i skjæringspunktet mellom helse og IT, gi et godt inntrykk og oppleves å passe inn i vårt miljø. 

Arbeidsoppgaver vil være følgende:

 •     Sikre god prosjektgjennomføring knyttet til planverk og dokumentasjon, frister og økonomi
 •     Ha overordnet ledelse i utviklingsoppgaver
 •     Være et bindeledd mellom helsefaglig side og IT
 •     Jobbe i team og ha tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim
 •     Lede prosjekt som skal realisere, etablere og overføre dataprodukter knyttet til Helseanalyseplattformen      
Minstekrav:
 • Bachelor eller master fra høyskole/universitet
 • Minimum 3 års erfaring fra utviklingsprosjekter
 • Erfaring med Prince2 og smidige metodikker
 • God kompetanse på utarbeidelse av prosjektdokumentasjon
 • Kvalitetsfokus og evne til å prioritere
 • Evne til å være pådriver og skape fremdrift

Evalueringskrav:

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk
 • Være løsningsorientert
 • Erfaring fra prosjekter med komplekst aktørbilde
 • Erfaring fra helsesektoren
 • Erfaring fra oppdrag med stor overføringsverdi (gjerne fra andre bransjer)
 • Kjennskap til nasjonale helseregistre

Required skills:
Prince2 Smidig metodikk

Desired skills:
helse erfaring

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

04.03.2020

Enddate

04.03.2021

Option to prolong

Apply before

20.02.2020

Apply ASAP
Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Tjenestedesigner til musikkområdet

Request ID: 23-05-3019 Published: 2023-05-24

Rundt 75% av alt innhold vi publiserer i NRKs radiokanaler er musikk, og på TV utgjør musikk også en stor del av innholdet. Vi har en musikksjef og strategier for musikkområdet, og det forventes at NRK tar ansvar for å spille norsk og samisk musikk, spesielt med norske og samiske tekster. Hvert år rapporteres dette inn til Medietilsynet.  Vi rapporterer også løpende all musikk vi spiller til rettighetsorganisasjonene, som fordeler penger ut til artister og opphavspersoner. I NRK jobber et antall......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2023-08-21
Enddate
2024-06-30
Languages
Norsk
Apply before: 12-06-2023 12:00

Multimedia Software Developer

Request ID: 23-04-0261 Published: 2023-04-25

On behalf of our customer in the video technology sector is are looking for a seasoned video codec engineering expert to help them in development of a new product. This is a fully remote, contract based position. Very nice if the consultant has experience with implementing (de)muxers and (de)encoders from scratch.The system they are building will serve as a new foundation for their technology, and it will be able to:Provide a fast, expandable, and secure foundation for our business moving forwar......

Competence area
Development
Location
Remote
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-08
Can prolong
Languages
English
Apply before: Closed