Prosjektleder innen Helsesektoren

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-02-0540
Published: 12.02.2020

Bistanden som skal utføres

Vårt generelle behov

Avdeling Helseregistre får større og større prosjektportefølje samtidig som helsedatafeltet er i endring. I perioden 2020-2022 skal avdelingen bidra inn i Helsedataprogrammet med overføring av dataprodukter fra avdelingens registre. Dette innebærer blant annet at prosjektet skal utvikle og etablere dataprodukt med tilhørende metadata. Dette vil kreve leveranser på flere nivå, fra utvikling av ulike løsninger, til interessenthåndtering og jobbe med forvaltningsmodell og etablere grenseoppganger mot eksterne aktører. I dette arbeidet ønsker vi støtte fra en prosjektleder med erfaring fra utviklingsprosjekter og som kan sikre fremdrift og leveranser i et komplekst prosjekt. 

Dette oppdraget

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre har viktige leveranser for å understøtte Helsedataprogrammet (HDP) i regi av direktoratet for e-helse.

Ved årsskiftet 2020/2021 skal Helseanalyseplattformen (HAP) etableres med dataprodukter blant annet fra Norsk pasientregister (NPR). Neste steg omfatter også kommunalt og pasient- og brukerregister (KPR). Som et ledd i dette vil avdeling helseregistre i 2020 etablere et prosjekt som ramme for arbeidet med dataprodukter, integrasjon, og overføring av data til HAP. Prosjektet planlegges i første omgang for perioden 2020-Q2 2022.  

Prosjektet har som overordnet formål å etablere og overføre dataprodukt(er) fra Helsedirektoratet, avdeling helseregistre til Helseanalyseplattformen. Dette kan videre deles inn i fire overordnede hovedleveranser: dataprodukter, metadata, løsning for integrasjon og dataoverføring, samt forvaltningsmodell. Vi ser nå etter en god prosjektleder som kan skape fremdrift og drive prosess i et prosjekt med mange interessenter. 

Vi ønsker en erfaren og trygg person som tar ansvar for denne prosessen og opprettholder god framgang. 

Krav til kompetanse

Vi ser etter deg som er nøyaktig, strukturert og har sterk interesse for smidige prosesser. Du liker variasjon i arbeidsdagene, og du har fokus på å utføre oppgaver som tradisjonelt ligger hos en prosjektleder. Du må kunne prioritere bort oppgaver som ikke gir tilstrekkelig verdi. Du er god på å holde fremdrift, til å kommunisere og finne løsninger sammen med andre. Vedkommende må trives i skjæringspunktet mellom helse og IT, gi et godt inntrykk og oppleves å passe inn i vårt miljø. 

Arbeidsoppgaver vil være følgende:

 •     Sikre god prosjektgjennomføring knyttet til planverk og dokumentasjon, frister og økonomi
 •     Ha overordnet ledelse i utviklingsoppgaver
 •     Være et bindeledd mellom helsefaglig side og IT
 •     Jobbe i team og ha tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim
 •     Lede prosjekt som skal realisere, etablere og overføre dataprodukter knyttet til Helseanalyseplattformen      
Minstekrav:
 • Bachelor eller master fra høyskole/universitet
 • Minimum 3 års erfaring fra utviklingsprosjekter
 • Erfaring med Prince2 og smidige metodikker
 • God kompetanse på utarbeidelse av prosjektdokumentasjon
 • Kvalitetsfokus og evne til å prioritere
 • Evne til å være pådriver og skape fremdrift

Evalueringskrav:

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk
 • Være løsningsorientert
 • Erfaring fra prosjekter med komplekst aktørbilde
 • Erfaring fra helsesektoren
 • Erfaring fra oppdrag med stor overføringsverdi (gjerne fra andre bransjer)
 • Kjennskap til nasjonale helseregistre

Required skills:
Prince2 Smidig metodikk

Desired skills:
helse erfaring

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Languages

Norsk

Startdate

04.03.2020

Enddate

04.03.2021

Option to prolong

Apply before

20.02.2020

Apply ASAP
Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Produktledere i produktområde Reise

Request ID: 24-05-6442 Published: 2024-05-10

For Ruter søker vi etter en produktleder. De teamene som det rekrutteres til nå er i utgangspunktet to team som begge har ansvaret for å gjøre om data til innsikt for Ruters fagenheter som sitt hovedområde. Vi har organisert oss etter data mesh- prinsipper – det vil si at eierskapet og ansvaret for alle dataene våre er distribuert. Vi jobber med data som produkt, noe som betyr at vi anvender moderne produktutviklingsprinsipper og smidige utvikling til å skape rask verdi for våre kunder/brukere.T......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-01
Enddate
2025-05-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 23-05-2024 12:00

Data Engineer til Tverrsektorielt Datasamarbeid

Request ID: 24-05-2412 Published: 2024-05-06

Entur har fått i oppdrag å koordinere et tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren. Statens Vegvesen, Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Nye Veier, Kystverket og Entur er likeverdige parter i samarbeidet. Målet med samarbeidet er tredelt og innebærer:1.Bedre tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data2.Bedre utnyttelse av data på tvers av virksomhetene3.Tilrettelegging for innovasjon (både innad i virksomhetene og for eksterne tredjeparter)Den tekniske arbeidsstrømmen er en av......

Competence area
Data warehouse and BI
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2024-06-03
Enddate
2027-06-03
Languages
Norsk
Apply before: 24-05-2024 12:00