Request ID: 20-04-8881
Published: 22.04.2020

Helsedirektoratet har ansvaret for beredskap i forbindelse med Covid-19 pandemien. For avdeling helseregistre innebærer det stadig økende etterspørsel etter data fra NPR og KPR som er oppdatert daglig, og som også kan utleveres hyppig til ulike behovshavere. I pandemiarbeidet har det blitt etablert et daglig uttrekk fra pasientjournal som vi ser stor nytte av. Det er behov for å ta denne prosessen videre og jobbe med struktur på rapportering fra sykehusene, registerplattform som håndterer dette på en effektiv måte, samt løsning for rask tilgjengeliggjøring av data.

I dette arbeidet ønsker vi støtte fra en prosjektleder med erfaring fra utviklingsprosjekter og arkitekturprosesser, som kan sikre fremdrift og leveranser i et komplekst prosjekt med mange interessenter. Vi ønsker en erfaren og trygg person som tar ansvar for prosess og opprettholder god framgang. Kandidaten skal lede prosjektteamet, bidra til å utforme løsningsdesign og -arkitektur, og sørge for nødvendig rapportering og dokumentasjon.

Krav til kompetanse

Vi ser etter deg som er nøyaktig, strukturert og har sterk interesse for smidige prosesser. Du liker variasjon i arbeidsdagene, og du har fokus på å utføre oppgaver som tradisjonelt ligger hos en prosjektleder. Du må kunne prioritere bort oppgaver som ikke gir tilstrekkelig verdi. Du er god på å holde fremdrift, til å kommunisere og finne løsninger sammen med andre. Vedkommende må trives i skjæringspunktet mellom helse og IT, gi et godt inntrykk og oppleves å passe inn i vårt miljø. 

Arbeidsoppgaver vil være følgende: 

 • Sikre god prosjektgjennomføring knyttet til planverk og dokumentasjon, frister og økonomi
 • Ha overordnet ledelse i utviklingsoppgaver
 • Være et bindeledd mellom helsefaglig side og IT
 • Løsningsarkitektur og design
 • Jobbe i team og ha tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim
 • Interessenthåndtering 

 Vi ser etter:

 • Relevant utdannelse, gjerne på masternivå
 • Minimum tre til fem års erfaring som prosjektleder 
 • Arkitekturkompetanse
 • Kompetanse på dataanalyse og behandling av store datamengder
 • Evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger, få oversikt over situasjonen og oppgaver som skal gjøres.
 • Uredd og selvgående. Ikke redd for å ta kontakt med folk og spore opp den informasjonen vi trenger.

Videre er det en stor fordel med erfaring som utvikler, samt kompetanse på tjenestedesign.

Oppstart: 11.05.2020
Lengde: 31.12.2020
Omfang: 100%
Opsjon: 1 + 1 år
Arbeidssted: Trondheim
Arbeidsspråk: Norsk
 

Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

Besvarelsesarket er hovedgrunnlag for evaluering og utsiling.

Required skills:
Prince2 Smidig metodikk Arkitekturkompetanse

Desired skills:
AI Prosessforbedring

Competence area

Project management

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

11.05.2020

Enddate

31.12.2020

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00