Kubernetes og Mongodb rådgiver

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-04-3573
Published: 15.04.2020

Om Oppdraget

Oppdragsgiver arbeider med et kundeopptak og har dermed behov for rådgivning knyttet til oppsett av produksjonsmiljø. 

Kunden har tatt i bruk følgende open source programvare: 

  • RabbitMQ som meldingskø 
  • Gravitee som API-manager Begge deler er straks klar for deployment til produksjonsmiljø. I den sammenheng ønsker vi bistand til rådgivning på Kubernetes og MongoDB, for å kvalitetssikre oppsettet som alt er gjort og til å bistå med et solid oppsett på produksjonsplattformen. 

Oppdragsbeskrivelse

 Til denne anskaffelsen har vi behov for en konsulent med god kompetanse og erfaring innen nevnte programvarer og plattformer. Målet med oppdraget er at oppdragsgiver skal være i stand til å produksjonssette løsningen.  

Aktivitet 
Beskrivelse/mål 
Kartlegging 
Få forståelse av løsningen som den er satt opp. 
Arbeidssamling 
 
Migrere utvikling-og testmiljø til ny Kubernetes-instans i Azure, og sette opp produksjonsmiljø i Azure 

 

Ønskede kvalifikasjoner 

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger: 

  • God kunnskap og erfaring med Kubernetes og MongoDB 
  • God kunnskap om nettverk og sikring av skyplattform 
  • Kjennskap til Gravitee.io og RabbitMQ 

Migrere utvikling-og testmiljø til ny Kubernetes-instans i Azure, og sette opp produksjonsmiljø i Azure 

Start: Så snart som mulig, inntil 30.06.2020
Lende: 40 timer eller inntil relaterte oppgaver bortfaller
Arbeidssted: Kun videomøter benyttes
 
Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2 referanser.
Besvarelsesarket er hovedgrunnlag for evaluering og utvalg av konsulent.

Required skills:
Kubernetes Mongodb RabbitMQ Gravitee.io API Skyplatform Azure

Competence area

Data warehouse and BI, Other

Location

remote

Workload

40 hours

Startdate

ASAP

Enddate

TBA

Languages

Norsk og/eller Engelsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Prosjektleder - Tilrettelegging av NIR til midlertidig regelverk Ukraina

Request ID: 22-05-9737 Published: 2022-05-25

For å sikre systemstøtte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for norske kommuner som bosetter fordrevne fra krigen i Ukraina må IMDi gjennomføre endringer i løsningen. Endringene i integreringsloven er fremlagt i Prop. 107 L (2021–2022), som forventes vedtas av Stortinget 2. juni 2022, og forventet ikrafttredelse er medio juni. Lovforslaget innebærer endringer for rettighetene og pliktene personer med midlertidig opphold og kommunenes plikter. Arbeidet med endringene skal påbegynnes så rask......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
50%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 03-06-2022 10:00

UX- og konseptutvikler NRK Sport

Request ID: 22-05-4077 Published: 2022-05-25

Kringkastingsteknologien går igjennom en rivende teknologisk endring, med et stort spenn av muligheter og utfordringer. I dette oppdraget vil UX-designeren få i oppdrag å utfordre vedtatte sannheter, og være med på overgangen til et nytt teknologisk paradigme. NRK har de siste årene vært gjennom en endringsreise, der mange miljøer nå jobber etter smidige prinsipper og designdrevet arbeidsmetodikk. Teamet UX-designeren går inn i er relativt umodne med tanke på designdrevet arbeidsmetodikk. Derfo......

Competence area
Design
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2023-08-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-06-2022 10:00