Request ID: 20-02-0714
Published: 2020-02-11

Behovsbeskrivelse    

Rollen er (del-)prosjektleder for Operational organization and processes i prosjektet mFRR EAM som er en del av NBM programmet. Rollen rapporterer til prosjektleder for mFRR EAM, men skal også ha tett og løpende koordinering med Business Transformation Manager som har ansvaret for å definere overordnede forretningsbehov og for å ta imot leveransene i virksomhetene.

Rollen har overordnet ansvar for leveransene i (del-)prosjektet for hele Norden, men har et mer spesifikt ansvar for de leveransene som kreves i Statnett og Svenska kraftnät for å ivareta ansvaret som Common Service Provider (CSP).

Nedenfor er det angitt noen konkrete ansvarsområder innenfor denne rollen og dette (del-)prosjektet, men dette er ikke uttømmende og (del-)prosjektleder må selv evne å identifisere og planlegge de leveransene som kreves for å levere de planlagte målene til NBM.

Rollen vil kreve utstrakt samarbeid med personell fra det operative kraftsystem-driftsmiljøet i Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid. I tillegg må det påregnes samarbeid med andre Europeiske TSO-er og/eller andre tilgrensende miljøer i Norden.

Statnett og Svenska kraftnät har et spesielt ansvar for balanseringen av det Nordiske kraftsystem. Dette medfører at arbeidsomfanget i dette delprosjektet må forventes å være størst hos disse to organisasjonene.

 • Identifisere, designe og implementere nødvendige operasjonelle prosesser som benyttes på de nasjonale kontrollsentrene i tråd med krav fra Business Transformation Manager (eks: tiltak fra risiko- og sårbarhetsanalyse) og i samsvar med aktiviteter og leveranser fra øvrige (del-)prosjekter i mFRR EAM
 • Identifisere og implementere nytt/endret organisasjonsdesign
 • Følge opp og sikre konsistens med relevant avtaleverk (eks: System Operation Agreement)
 • Utarbeide strategi, planer og annet underlag som er nødvendig for å gjennomføre nødvendige organisatoriske endringer – dette inkluderer bl.a.
  • Innføre og implementere et strukturert rammeverk for endringsarbeidet
  • Identifisere og beskrive endringsbehovet
  • Identifisere og beskrive hvem som påvirkes av endringene
  • Utarbeide strategi og detaljerte planer for endringene
  • Identifisere, vurdere og håndtere tiltak mot forventet endringsmotstand
  • Identifisere, vurdere og håndtere risikoer og relatert tiltak innenfor endringene
  • Identifisere, vurdere og håndtere problemer etter endring
  • Bistå med å integrere endringsaktiviteter i prosjekt og alle (del-)prosjektplanene
 • Gjennomføre kommunikasjonstiltak for endringene
 • Være en senior (faglig tyngdepunkt) på endringsarbeid i prosjektet (og NBM programmet)

Implementeringen av endringene vil måtte skje nasjonalt hos hver enkelt Nordisk TSO, men denne rollen har et ansvar for å lede og koordinere dette arbeidet. Spesielt må arbeidet i Statnett og Svenska kraftnät følges tett som en konsekvens av at de er ansvarlig for balanseringen av det Nordiske kraftsystemet.

Start: Etter avtale
Varighet: 2 år
Opsjon: 1 + 1 år
Omfang: 100%
Lokasjon: Nydalen, Oslo
Språk: Engelsk samt norsk eller svensk
 
Ved søknad trenger vi CV i Word format, godt utfylt besvarelse samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
 
Besvarelsesarket er hovedgrunnlaget for evalueringen til Statnett.

Required skills:
Endringsledelse Prosessledelse

Desired skills:
Sikkerhetsklarering

Competence area

Project management

Location

Nydalen, Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2022-03-01

Option to prolong

Languages

Engelsk samt norsk eller svensk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP