Request ID: 20-04-0017
Published: 2020-04-24

IMDi har behov for å engasjere et team på 2-3 personer som skal designe og utvikle nettløsningen på Episerver. Teamet må ha bred erfaring med tilsvarende oppgaver. Det skal jobbes etter smidige prinsipper hvor kunden stiller med scrum master, produkteier og fagressurser. Prosjektet vil benytte Azure DevOps for oppfølging av epos, brukerhistorier og oppgaver. 

Leverandør bes om å komme med forslag til sammensetning av teamet og fordeling av ressurser med belastning i prosjektets periode slik at oppgavene kan løses på mest mulig hensiktsmessig måte. Det skal etterstrebes å bruke ressurser med høy prosentsats og ingen ressurser skal delta mindre enn 60%. 

Tentativ fremdriftsplan er:
 • Gjennomføringsfasen: 25.5 – 30.11
 • Avslutningsfasen: 1.12-18.12
 • Eventuell videreutvikling: 1.1.2021-30.4.2021

Det er opsjon på videreutvikling (1.1.21-30.4.21) 

Arbeidsområder for konsulentene: 

 • Utarbeide interaksjonsdesign for å se på sammenhengen mellom nettstedet IMDi.no og nettressursen som skal utvikles. 
 • Utarbeide løsningsdesign og utvikle og tilpasse nødvendig funksjonalitet, maler og rammeverk i EPiServer på bakgrunn av prototype og eksisterende tilgjengelig funksjonalitet 
 • Samarbeide tett med fagseksjonene og med forvaltningsressurser for imdi.no 
 • Følge rutinene i henhold til smidig systemutvikling 
 • Følge rutiner og retningslinjer satt av Prosjektkontor og Arkitekt i Digitaliseringsseksjonen 

Krav til kompetanse/erfaring: 

 • Erfaring og kompetanse på interaksjonsdesign 
 • Kunnskap og erfaring fra å sikre god indre arkitektur i web-løsninger av denne typen. 
 • Dokumentert erfaring med å utarbeide løsningsdesign og å utvikle på EPiServer og i .net 
 • Erfaring med utvikling som følger kravene for universell utforming, kjennskap til WCAG 2.1-standarden. 
 • Erfaring med Azure DevOps (verktøy for smidig systemutvikling med epos og brukerhistorier) 
 • Erfaring med smidig systemutvikling og jobbing i tverrfaglige team 
 • Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere kompleks informasjon 
 • Være strukturert og effektiv 
 • Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig 
 • Beherske norsk 
Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2 referanser.

 

Required skills:
Tjenestedesign Interaksjonsdesign EPiServe .NET

Desired skills:
Azure DevOps

Competence area

Design, Development

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

2020-05-25

Enddate

2020-12-18

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP