Sikkerhetstest ny arkivløsning

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-04-0761
Published: 2020-04-21

Om Oppdraget

Helsedirektoratet skal ta i bruk ny arkivløsning. Oppdraget er å gjennomføre en sikkerhetstest av den nye arkivløsningen. 

Arkivløsningen hostes og leveres av Documaster. Sikkerhetstesten må gjennomføres på Documaster sin infrastruktur. 

Helsedirektoratets arkivløsninger står på dedikert maskinvare og har egen nettverksinfrastruktur hos Documaster.

Helsedirektoratet har to arkivløsninger hos Documaster, der den ene arkivløsningen er eksponert mot Internett og den andre arkivløsningen er kun eksponert via sikre linjer til Helsedirektoratets infrastruktur. Det er type opplysninger og krav til konfidensialitet som avgjør hvilken av arkivløsningene som blir benyttet til hvilke formål.

Hver av de to arkivløsningene er inndelt i arkivkjerner. Arkivkjerner og innhold blir satt opp og inndelt etter behov. 

Sikkerhetstest på arkivløsning

Del 1:

 • Sikkerhetstesten av lukket løsning skal avdekke om det er mulig å tilegne seg uautorisert tilgang til arkivløsningen og om det er andre svakheter med arkivløsningen som bør utbedres.
 •  Sikkerhetstesten skal simulere om en ansatt hos Documaster uten tilgang til arkivløsningen kan få aksess.
 • Sikkerhetstesten skal se om det er mulig å tilegne seg uautorisert aksess på tvers av arkivløsninger hos Documaster.
 • Sikkerhetstesten skal se om det er mulig å tilegne seg uautorisert aksess på tvers av arkivkjernene i en arkivløsning.
 • Sikkerhetstesten skal verifisere at arkivkjernen følger beste praksis for sikkerhet og ikke har noen kjente svakheter.
Del 2:
 • Sikkerhetstesten av åpen løsning.
 • Sikkerhetstesten skal gjennomføres fra Internett og har som mål å avdekke om det er mulig å tilegne seg uautorisert aksess til arkivkjernen. Eller om det er svakheter ved implementasjon og sikringen som kan utnyttes av trusselaktører.

Documaster må legge inn beskrivelse av løsning, teknologi.

Documaster sin arkivløsning er utviklet med utgangspunkt i Noark5 standarden og leveres normalt som en skytjeneste. Arkivløsningen er en javabasert applikasjon som i stor grad benytter seg av open-source programvare, samt en PostgreSQL database. Arkivløsningen har Ubuntu som operativsystem. De ulike arkivkjernene for Helsedirektoratet kjører på LXD containere, som har et underliggende ZFS filsystem hvor filer lagres. 

For ytterligere informasjon om Documaster sin teknologi-stack, så henvises det til følgende artikkel: https://www.documaster.com/no/blogg/documaster-technology-stack

Sluttrapport skal utarbeides pr deloppdrag på norsk og presenteres inne 14 dager etter testgjennomføring.

Administrative forhold

 • Underveis i testperioden skal det varsles løpende om det oppdages kritiske eller alvorlige feil som bør utbedres umiddelbart.
 • Tilbyder må selv ha nødvendige lisenser, programvare og utstyr som skal benyttes i sikkerhetstesten.
 • Konsulenter som skal utføre oppdrag skal ha gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og/eller engelsk
 • Alle som er medvirkende i sikkerhetstesten må underskrive Helsedirektoratets bruker- og taushetserklæring og Documaster sin NDA/Taushetserklæring. Disse blir sendt ut til leverandør før oppstart av oppdraget.
 • Gjennomføring: Oppstart så fort som mulig etter avtale.
 • Teknisk koordinering av sikkerhetstesten gjøres av Documaster. En kontaktperson vil bli oppgitt.
 • Rapportering og varsling av funn gjøres samlet til Helsedirektoratet og Documaster.

Ved søknad trenger vi spisset CV i Word format, informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser. Besvarelsesarket er hovedgrunnlag for evaluering og utvalg av konsulent.

Required skills:
Documaster Sikkerhetstesting

Desired skills:
Ubuntu Infrastruktur

Competence area

Security, Test and test management

Location

Oslo

Workload

40 hours total

Startdate

ASAP

Enddate

2020-05-25

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP