Kunstig Intelligens & Digitalisering

This request is closed
Click to see all jobs
Request ID: 20-04-7026
Published: 2020-04-22

Statens vegvesen har behov for å innhente kunnskap og erfaringer gjort innenfor digitalisering og kunstig intelligens for transport. Dette skal bidra til å utvikle transportsystemet, skape mer bærekraftig, sikker og effektiv mobilitet og næringsutvikling.

Aktiviteten skal gjøre Statens vegvesen i stand til å håndtere den teknologiske utviklingen på en god måte. Det gjelder kompetanseheving i etaten for kunstig intelligens og digitalisering. Statens vegvesen som nasjonal transportmyndighet har behov for å inneha kompetanse knyttet til utvikling av teknologi, dette spesielt i forhold til regulatorrollen som Statens vegvesen skal ha. Arbeidet skal også legge til rette for utvikling av regelverk tilknyttet fagområdet.

Kunden har behov for å sette retning innenfor områdene digitalisering og ITS, herunder også dataeierskap, kunstig intelligens og automatisert transport. Det spesifiseres at vi er interessert i digitalisering og kunstig intelligens knyttet til transportområdet.

Kundens behov

Det skal utarbeides to erfarings-/sluttrapporter for oppdraget. En tilknyttet fagområdet kunstig intelligens og en tilknyttet digitalisering. Deler av arbeidet vil foregå i diskusjon med Kunden. Her vil det være en fordel med erfaring fra ledelse av utredningsprosjekt. 

Rapporten for digitalisering skal hjelpe Kunden å sette retning og mål for videre arbeid. Dette vil være et viktig innspill til myndighetsrollen som Kunden har. Rapporten skal være et verktøy for videre arbeid med roller og ansvar innen blant annet dataeierskap, automatisert transport og kunstig intelligens. 

Rapporten for kunstig intelligens skal inneholde en kartlegging av Kundens og transportsektorens mulighetsrom innen dette området, og bidra til kompetanseheving hos Kunden. Det bes også om en oversikt over tiltak Kunden må vurdere.

I den utstrekning Kunden ønsker det skal Konsulenten også delta i andre relaterte aktiviteter.

Kunden søker konsulent(er) som har:

  • Solid erfaring og kompetanse med smidig gjennomføring av store prosjekter 
  • Erfaring og kompetanse innenfor ITS-aktiviteter
  • Erfaring med kunnskapsoverføring i store organisasjoner
  • God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne
  • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner

Required skills:
ITS-aktiviteter ITS-arkitektur Kunstig Intelligens Digitalisering

Desired skills:
Offentlig sektor Kjennskap til SVV

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

ASAP

Enddate

2020-09-01

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP