Request ID: 20-05-6511
Published: 2020-05-13

Aktuell konsulent vil tilknyttes et driftsteam, som har ansvaret for drift av flere nasjonale løsninger til offentlig helsesektor. Primæroppgave vil være å ivareta drift. Typiske arbeidsoppgaver vil være 2. linje-support/feilsøking, patching og oppgraderinger/installasjoner. Du vil ha et tett samarbeid med de øvrige teknikerne i teamet, løsningsansvarlig og intern utviklingsavdeling. Teamet jobber med løsninger på Windows-plattform on-premise, samt applikasjoner bygd opp med PaaS-komponenter i Azure.

Bistanden skal utføres hos NHN i Trondheim. Pga. dagens situasjon med korona vil det være mulig å jobbe remote i en oppstartsfase og inntil kontorene åpner igjen.

KRAV TIL KOMPETANSE

Konsulenten må være en erfaren Windows applikasjonsdrifter og konsulenten må ha god kjennskap til web-baserte applikasjoner. Da enkelte av våre løsninger har betydning for liv og helse kreves stor nøyaktighet og kvalitet i arbeidet. Det er en fordel med erfaring fra arbeid rettet mot utvikling, da teamet har et tett samarbeid med egen utviklingsavdeling (flere av løsningene vi drifter er utviklet i eget hus). 

I tillegg er det en stor fordel om konsulenten har erfaring med følgende:

  • Nettverk (lastbalansering, publisering, ruting)
  • Monitoreringsverktøy (SCCM, Splunk)
  • Internet Information Server (IIS)
  • PowerShell
  • MS SQL
  • BigIP
  • Octopus Deploy
  • OpenID/oAuth
  • SOAP/REST
  • Tjenestebus-teknologi (eks. Windows Service Bus)

Required skills:
Windows applikasjonsdrift SCCM Internet Information Server (IIS) PowerShell MS SQL

Desired skills:
BigIP Octopus Deploy OpenID oAuth SOAP REST Windows Service Bus

Competence area

Infrastructure, Support

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-08-03

Enddate

2021-02-03

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Carl Thomas Gravning
Sourcing Manager
Similar assignments

Backend Java/Kotlin utvikler

Request ID: 20-05-5962 Published: 2020-05-28

Beskrivelse av anskaffelsen Ruter ønsker å styrke team Sanntid med en til to senior utviklere som skal bidra med videreutvikling av sanntids- tjenestene og plattformen. Team Sanntid står sentralt i sanntidsplattformen og leverer kjernefunksjonalitet for mobilitetsdata til driftskritiske tjenester internt i Ruter og eksternt. Basert på moderne teknologier og arbeidsmetoder har teamet ansvar for utvikling, drift og forvaltning av sanntidsplattformen. Oppdraget Oppdraget inngår i team Sanntid......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Skandinavisk & Engelsk
Apply before: ASAP

Utredning for Brukerbetaling

Request ID: 20-05-4936 Published: 2020-05-25

BAKGRUNN Helsebiblioteket (Helsebiblioteket.no) er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell. Det ble opprettet i 2006 og er i dag organisert under Folkehelseinstituttet. Helsebiblioteket inngår avtaler med internasjonale og norske leverandører som gir nasjonal tilgang til viktige kunnskapsressurser (oppslagsverk, tidsskrifter og databaser). Med disse avtalene, er Helsebiblioteket en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Tjenesten blir......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2020-06-22
Enddate
2020-07-20
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: ASAP