Request ID: 20-09-0863
Published: 2020-09-08

Prosjektleder KPR komplett

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, etablerte Kommunalt pasient- og brukerregister i 2017. Registeret skal utvides med mer data fra primærhelsetjenesten. Målbildet for KPR er at registeret skal inneholde data fra all journalpliktig helse- og omsorgstjeneste, og KPR komplett er et sentralt prosjekt i arbeidet med å etablere rapportering av mer data til KPR. Dette er et IT-utviklingsprosjekt, men det gjøres også betydelig utredningsarbeid på fagsiden, samt at samarbeid og forankring opp mot ulike arenaer er sentralt.

Avdeling helseregistre har behov for en positiv og engasjert prosjektleder som evner å jobbe på flere ulike nivå og er en pådriver. Prosjektlederen skal

-        Sikre god prosjektgjennomføring, blant annet knyttet til planverk og dokumentasjon, risiko-  og økonomistyring

-        Utarbeide nødvendig prosjektdokumentasjon og planverk

-        Drive interessenthåndtering og kommunikasjon        

Arbeidet vil foregå i tett samarbeid med dyktige fagfolk i avdeling helseregistre. Det må også samarbeides med andre prosjekter både i Helsedirektoratet, samt samarbeidspartnere i NHN, direktoratet for e-helse, og kommunesektoren. Personlig egnethet er viktig. Kandidaten må trives med komplekse oppgaver og evne å jobbe langsiktig. Vedkommende må gi et godt inntrykk og passe inn i vårt miljø.


Minimumskrav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles) 

 • Erfaren seniorkonsulent (minimum 5 års erfaring fra prosjektledelse av utviklingsprosjekter)
 • Erfaring fra offentlige prosjekter med komplekse aktørbilder
 • Erfaringer fra å arbeide i grensesnittet mellom fag og IT
 • God kjennskap til helsesektoren
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig på norsk
 • Kompetanse på smidig utviklingsmetodikk

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering) 

 • Erfaring fra arbeid med sensitive data og strenge krav til personvern og informasjonssikkerhet
 • Kjennskap til nasjonale helseregistre
 • Erfaring med Jira, Confluence og Sharepoint


Personlige egenskaper: 

 • Engasjert og uredd
 • Ryddig og strukturert
 • Trives med komplekse oppgaver
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Evnen til å samarbeide og kommunisere med ulike fagmiljø

 

 

 

Desired skills:
Jira Confluence Sharepoint

Competence area

Project management

Location

Oslo eller Trondheim

Workload

100%

Startdate

2020-10-01

Enddate

2021-06-01

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Operativ IT-sikkerhet

Request ID: 20-09-5414 Published: 2020-09-18

Statnett SF har behov for en konsulent innenfor området Operativ IT-sikkerhet. Statnett SF ønsker en konsulent med en spesialistbakgrunn i henhold til krav for å styrke kapasiteten til å følge opp og lukke IKT-sikkerhetsrisiko i Statnett.  Arbeidsoppgaver Hands-on sikring av infrastruktur: Herding av servere og Active Directory generelt, filsluser, whitelisting, etc. Automatisering i forbindelse med kartlegging, revisjon, konfigurering og herding Løsningsarkitekt med helhetlig oversikt over sik......

Competence area
Security
Location
Oslo/Remote
Workload
100%
Startdate
2020-11-01
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 24-09-2020 12:00

Prosjektleder Elhub

Request ID: 20-09-9644 Published: 2020-09-18

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Sjekk https://elhub.no/om-elhub/hva-og-hvorfor/ for mer informasjon. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.  På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. D......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2022-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 13-10-2020 12:00