Request ID: 20-11-8726
Published: 11.11.2020

Til dette arbeidet har vi behov for bistand fra 7 BI-konsulenter. Konsulentene vil inngå i vårt datavarehusteam. Teamet har ansvar for teknisk drift og utvikling av våre analyseløsninger. Det er behov for at teamet kan understøtte avdelingen med arbeid med datamodellering og løsningsarkitektur. Det vil i tillegg anskaffes en ressurs som testansvarlig som skal bidra inn i teamet i en separat anskaffelse. Vi jobber basert på Kimballs prinsipper og minst én Konsulent i tilbudt team må ha dokumentert kompetanse på området. Konsulenten må ha erfaring med Microsoft SQL Server, SSIS og SSAS da dette er sentrale verktøy for vår løsning i dag. Teamet skal ivareta både drift og utvikling. Vi benytter Azure DevOps (On Prem-versjonen) i arbeidet og det er en fordel om Konsulenten har erfaring med dette. I tillegg er det ønskelig med erfaring med Visual Studio og GIT/TFS i teamet. 

Krav til kompetanse for ulike roller: 

BI-arkitekt (1-3 konsulenter)

 • Må ha dokumentert kunnskap om Kimballs prinsipper og metode
 • Må ha inngående kunnskap om datamodellering
 • Må ha minst 3 års erfaring som BI-konsulent
 • Må ha god kjennskap til Microsoft SQL Server, SSIS og SSAS
 • Bør ha erfaring med Azure DevOps, GIT/TFS
 • Bør ha kjennskap til Visual Studio
 • Bør ha praktisk erfaring med smidige metodikker som for eksempel Scrum, Kanban eller design sprints

BI-utvikler (1-6 konsulenter)

 • Må ha minst 2 års erfaring som BI-konsulent
 • Må ha god kjennskap til Microsoft SQL Server, SSIS og SSAS
 • Bør ha kjennskap til Kimballs prinsipper og metode
 • Bør ha god kjennskap til datamodellering
 • Bør ha erfaring med Azure DevOps, GIT/TFS
 • Bør ha kjennskap til Visual Studio
 • Bør ha praktisk erfaring med smidige metodikker som for eksempel Scrum, Kanban eller design sprints

GENERELLE VURDERINGSKRITERIER FOR ALLE TILBUDTE KONSULENTER

Våre data er etterspurte og det må forventes at nye oppgaver kommer til og at prioriteringer endres. Datavarehuset er en viktig del av avdelingens produksjonsinfrastruktur, og det er nødvendig at Konsulenten har ønske om å jobbe i tett samarbeid med organisasjonen og med ulike pågående prosjekter. 

 • Det er også ønskelig med erfaring fra arbeid med helsedata, sensitive data eller strenge krav til personvern og informasjonssikring, eller at Konsulenten har interesse for og forutsetning for å enkelt kunne sette seg inn i dette.
 • Vi er i stadig endring og ser etter pågangsmot, engasjement og evne til å sette seg inn i nye fagområder, prosesser og teknologi. Det er positivt med kompetanse på skyløsninger, spesielt knyttet til datalagring og behandling.
 • Det er en fordel med erfaring med R eller andre statistikkverktøy.
 • Vi ber om at erfaring som BI-konsulent oppgis. Vi vil normalt foretrekke Konsulenter med mer enn 2 års erfaring med BI-arbeid.
 • Arbeidsspråket og dokumentasjon er på norsk og Konsulenten må beherske dette både muntlig og skriftlig.
 • Vi vil foretrekke tilbudte team som best møter våre krav.
 • Vi vil foretrekke tilbudte team som dekker flest mulig roller vi har behov for.
 • Vi ber om at Konsulentens tilgjengelighet fom 01.01.2021 omtales i tilbudet.
 • Vi ber om at det omtales kort inntil 2-to-referanseprosjekt for tilbudt Konsulent.

Required skills:
BI Datamodellering SQL Azure Visual Studio

Competence area

Data warehouse and BI

Location

Trondheim

Workload

100%

Startdate

15.12.2020

Enddate

31.12.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Marthon Hermansen
Sourcing Manager
Similar assignments

Scala utvikler

Request ID: 20-11-1948 Published: 2020-11-26

For vår kunde i media bransjen, søker vi etter en Scala utvikler NRKs operasjon for datafangst for analyse og innsikt trenger en senior scalautvikler til å komplettere teamet. Arbeidet vil foregå rundt de forskjellige ETL-jobbene våre som transformerer rådata fra forskjellige leverandører til fornuftige måltall for de forskjellige interne konsumentene. Vi har infrastruktur kjørende i skyløsninger fra azure og google – i stor grad pakket sammen som docker-konteinere.‏‏‎‏‎‎‏‏‎‏‎‎ Alt orkestreres......

Competence area
Development
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
2021-02-01
Enddate
2021-09-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00

Prosjektleder

Request ID: 20-11-3040 Published: 2020-11-26

For vår kunde i transportsektoren, søker vi etter en prosjektleder. Tilbudte ressurser må ha prosjektleder erfaring, i tillegg til erfaring og kompetanse med utviklingsprosjekter. Kandidatene bør ha gode samarbeidsevner og erfaring fra å gjennomføre større prosjekter med mange ulike interessenter. Tilbudte kandidater bør være pådrivere av natur og ha en god evne til å kommunisere med og fasilitere samarbeid med ulike interessenter med forskjellig bakgrunn og situasjonsforståelse. Kandidatene må......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 06-12-2020 12:00