Request ID: 21-02-1838
Published: 02.02.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) i oppdrag å utrede behovet for etablering av egen CERT-funksjon for Digdirs fellesløsninger. Oppdraget skal munne ut i en behovsanalyse med forslag til videre oppfølgning. Forslag til oppfølgning bør også si noe om Digdir anbefaler videre utredning mht. CERT for et mer omfattende økosystem.

Digdir har ansvaret for drift, utvikling og forvaltning av ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret, digital postkasse, eSignering, ELMA, eInnsyn, eFormidling og Maskinporten, Altinn og Felles datakatalog.

Utredning organiseres som et prosjekt med prosjekteier, styringsgruppe, ekstern prosjektleder og interne prosjektressurser. Prosjektleder vil regelmessig rapportere til sikkerhetsleder samt til styringsgruppen ved fastsatte milepæler. Behovsvurderingen gjennomføres i samarbeid med prosjektgruppen som består av interne ressurser fordelt lokasjonene Brønnøysund, Leikanger og Oslo. 

Ekstern prosjektleder skal lede arbeidet i prosjektgruppen og gjennomføre utredningsarbeidet. Det er utarbeidet et overordnet prosjektmandat med milepælsplan som oppdateres ved prosjektoppstart (Se vedlegg) 

Arbeidsoppgaver ekstern prosjektleder: 

 • Lede prosjektet
 • Gjennomføre utredningsarbeidet
 • Lede arbeidet i prosjektgruppen
 • Sammenstille prosjektgruppens og avdelingenes arbeid og delbidrag
 • Utarbeidelse av vurderinger og anbefalinger
 • Produsere ferdig rapport

Krav til prosjektleders kompetanse og erfaring: 

 • Helhetsorientert og strukturert prosjektleder med erfaring fra utredningsarbeid
 • Bred kompetanse om digital sikkerhet og hendelseshåndtering
 • God kunnskap om nasjonale enheters organisering av informasjonssikkerhetshendelser som CERT, CSIRT, IRT o.l. samt deres funksjoner og tjenester
 • Erfaring som prosessdriver
 • Erfaring fra lignende utredninger
 • God beskrivelse av hvordan oppdraget skal løses
 • Må ha meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk

Konsulentene som skal inn hos Digitaliseringsdirektoratet må forplikte seg til dette oppdraget til vedståelsesfristen 01.03.2021.

Ved søknad trenger vi spisset CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.

 

Competence area

Project management, Security

Location

Oslo

Workload

100%

Startdate

01.03.2021

Enddate

01.07.2021

Option to prolong

Languages

Norsk

Contact person:
Anders Hellmann
Sourcing Manager
Similar assignments

Tech lead - Etablering og drift av Kubernetes

Request ID: 21-02-0084 Published: 2021-02-17

Norsk Helsenett SF skal levere drift av sentrale dataromstjenester for akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og tilhørende kartløsning (GIS). AMK-løsningen leveres av Locus og GIS av Geodata. Eier av AMK-løsningen er de fire regionale helseforetakene (Helse Nord, Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-Øst), heretter kalt Helseregionene. BAKGRUNN Helseregionene har i dag hver sin lokale AMK-løsning, som driftes lokalt. De har behov for en ny og robust løsning for å håndtere AMK sine oppgaver i......

Competence area
Infrastructure, Project management
Location
Trondheim/Remote
Workload
100%
Startdate
2021-03-15
Enddate
2021-12-31
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 12-03-2021 16:00

Prosjektleder og prosjektstøtte – TISK prosjektet

Request ID: 21-03-6443 Published: 2021-03-04

For å styrke direktoratets gjennomføringsevne i pågående prosjekter og oppdrag har Helsedirektoratet behov for bistand i prosjektledelse- og støtte for flere av de pågående prosjektene i TISK-porteføljen:  Aktuelle pågående prosjekter er: TISK- delprosjekt IKT: Har ansvar for utvikling av flere digitale løsninger som retter seg mot innbyggere og tjenestene, dette gjelder bl.a. prøvesvarshåndtering, kontaktregister for kommuneleger, nasjonal ID for personer uten norsk personnummer, digitalt innr......

Competence area
Project management
Location
Oslo
Workload
100%
Startdate
ASAP
Enddate
2021-06-30
Can prolong
Languages
Norsk
Apply before: 11-03-2021 11:00